Giáo án Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 7 | Page: 5 | FileSize: 0.12 M | File type: DOC
of x

Giáo án Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-lich-su-11-bai-7-nhung-thanh-tuu-van-hoa-thoi-can-dai-bn26tq.html

Nội dung


  1. Bài 7 Những thành tựu văn hoá thời cận đại I. Mục tiêu bài học 1. Về kiến thức - Qua bài học giúp cho học sinh hiểu được những thành tựu văn h ọc ngh ệ thuật mà con người đã đạt được trong thời kỳ cận đại từ th ế k ỷ XVII đ ến Đ ầu thế kỷ XX - Cuộc đấu tranh trong lĩnh vực tư tưởng đẫn đến sự ra đời của CNXH Khoa học. 2. Về tư tưởng -Trân trọng và phát huy những giá trị thành tựu văn học – nghệ thuật mà con người đã đạt được trong thời cân đại - Thấy được công lao của C.Mác, Ph.Ăngghen, Lê-nin trong vi ệc cho ra đời CNXH Khoa học,biết trân trọng và kế th ừa, ứng dụng vào th ực ti ễn CNXH Khoa học. 3. Về kỹ năng - Biết sử dụng phương pháp đối chiếu, so sánh các sự kiện. - Biết trình bày một vấn đề có tính logic - Biết tổng kết kinh nghiệm rút ra bài học. II. Thiết bị và tài liệu day-học Cho HS sưu tầm tranh ảnh, các tác phẩm văn học, nghệ thuật của thời kỳ cận đại từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX III. Gợi ý tiến trình tổ chức dayhọc 1. Kiểm tra bìa cũ : không 2. Giới thiệu bài mới Thời cận đại CNTB đã thắng thế trên phạm vi thế giới.Khi ch ủ nghĩa tư bản chuyển lên chủ nghĩa đế quốc bên cạnh những mâu thuẫn, những bất công trong xã hội cần lên án thì đây cũng là thời kỳ đạt được nhi ều thành t ựu trong các lĩnh vực văn học – nghệ thuật, khoa h ọc k ỹ thu ật. Bài h ọc này s ẽ giúp các em nhận thức đúng những vấn đề này. 3. Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp
  2. Hoạt động của thày và trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm vững Hoạt động 1: Cá nhân I. Sự phát triển của - Trước hết, GV nêu câu hỏi dẫn dắt và gợi ý vào n ội nền văn hoá mới trong dung chính: Tại sao đầu thời cận đại nền văn hoá thế buổi đầu thời cận đại giới nhất là ở châu Âu có điều kiện phát triển? đến giữa thé kỉ XIX Gợi ý: Kinh tế phát triển, mối quan hệ xã hội thay đổi đó chính là hiện thực để có nhiều thành tựu về văn h ọc nghệ thuật giai đoạn này. - Kinh tế các nước có điều kiện phát triển sau các cuộc CMTS và cách mạng công nghiệp. - Trong xã hội tồn tại những mối quan hệ cũ , mới chồng chéo phức tạp, đây là hiện thực cuộc sống để các nhà văn, thơ , Hoạt động 2: Nhóm kịch có điều kiện sáng tác. -Tiếp theo GV chia học sinh theo tổ hoặc nhóm, chu ẩn b ị - Thành trì của chế độ bài sưu tầm ở nhà từ trước đó một tuần để bài học này phong kiến đang lung lay GV tổ chức cho học sinh thảo luận với câu h ỏi: Hãy cho rệu rã. biết những thành tựu về mặt tư tưởng, văn hóa đến -Xuất hiện những nhà thế kỉ XIX? tư tưởng tiến bộ, những HS thảo luận theo nhóm, sau đó đại diện các nhóm nhà văn, thơ, nhà viết kịch học sinh lên trình bày phần sưu tầm của nhóm mình. Sau nổi tiếng. khi học sinh đại diện các nhóm lên trình bày, HS bên dưới bổ sung thì GV chốt lại: Những thành tựu về mặt tư tưởng ở thế kỷ XVIII với trào lưu triết học ánh sáng ( ảnh của ba nhà tư - Trào lưu triết học ánh tưởng tiêu biểu: Mông-te-xki-ơ; Vôn te; Rut-xô) và những sáng thế kỷ XVII- XVIII ở ý tưởng tốt đẹp của các ông,...Những tư tưởng mới trong Pháp với những con người trào lưu Triết học ánh sáng được ví “ Như những khẩu tiêu biểu như Mông-te- đại bác, mở đường cho bộ binh xuất kích” xki-ơ(1689-1755), Vôn – te(1694-1778),Rút- -Thành tựu về văn hoá xô(1712-1778), nhóm La phông ten với các truyện ngụ ngôn có tính giáo dục
  3. mọi lứa tuổi, VD: Gà trống và Cáo Bách khoa toàn thư An-đéc-xen: Con vịt xấu xí, Cô bé bán diêm,... Ban- dắc – Nhà văn hiện thực Pháp đã phản ánh đầy đủ hiện thực nước Pháp đầu thế kỷ XIX qua các tác phẩm của mình. Pu-skin ( Nga) với bài thơ:Tôi yêu em,... - Tào Tuyết Cần(1716-1763) của Trung Quốc với tác phẩm Hồng lâu mộng phản ánh các mối quan hệ trong gia đình, xã hội Trung Quốc thời phong kiến. Lê Quí Đôn – nhà bác học của Việt Nam thế kỷ XVIII với những tác phẩm tiêu biểu như Kiến văn tiểu lục; Phủ biên tạp lục,... GV hỏi: Những thành tựu văn hóa đầu thời cận đại có tác dụng gì? - Châu Âu: ở Pháp có Pi-eCooc-nây(1606-1684) là đại diện xuất sắc của + Phản ánh hiện thực xã hội ở các nứoc khác nhau nền bi kịch cổ điển Pháp; trên thế giới thời kỳ cận đại Giăng đơ La Phông – + Hình thành quan điểm, tư tưởng của con người tư ten(1621-1695) là nhà thơ sản, tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến, góp ngụ ngôn Pháp; Mô-li-e phần vào thắng lợi của CNTB (1622-1673) là người mở đầu cho nền hài kịch cổ Hoạt động 1: Cá nhân điển Pháp...Hô-nô-rê đơ Giáo viên đạt câu hỏi cho cả lớp: Qua phần trình bày Ban-dắc (Pháp 1799- của bạn, các em có nhận xét gì về điêù kiện lịch sử giai 1850), An-đéc-xen (Đan đoạn giữa thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX với thời kỳ đ ầu Mạch, 1805-1875), Pu- cận đại? Điều kiện đó có tác dụng gì đối với các nhà skin(Nga, 1799-1837) văn, nhà nghệ thuật? - Châu á: Tào Tuyết Gợi ý: Cần(1716-1763) của - CNTB được xác lập, thắng lợi trên phạm vi toàn th ế Trung Quốc với tác phẩm giới và bước sang giai đoạn CNĐQ Hồng lâu mộng; Nhật Bản có nhà thơ, nhà soạn kịch - Giai cấp tư sản nắm quyền thống trị, mở rộng và xuất sắc Chi-ka-mát-xư xâm lược thuộc địa thì đời sống nhân dân lao động bị áp Môn-đa-ê-môn (1653- bức ngày càng khốn khổ = > Đây là hiện thực để các nhà 1725); ở Việt Nam thế kỷ văn, nhà nghệ thuật phản ánh đầy đủ trong các tác phẩm XVIII có nhà bác học Lê của mình. Quý Đôn (1726-1784),...
  4. Hoạt động 2: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết những thành tựu tiêu + Phản ánh hiện thực biểu về văn học, nghệ thuật đầu thế kỉ XIX đến đầu th ế xã hội ở các nước khác kỉ XX ? nhau trên thế giới thời kỳ Trước khi HS trả lời GV có thể gợi ý: Phương Tây có cận đại những tác phẩm nào ? Phương Đông có những tác phẩm + Hình thành quan nào? điểm, tư tưởng của con -Học sinh trình bày một vài tác phẩm văn học tiêu người tư sản, tấn công biểu đại diện cho các khía cạnh khác nhau:VD Tác ph ẩm vào thành trì của chế độ Những người khốn khổ của Vích to Huy-gô phản ánh phong kiến, góp phần vào hiện thực đời sống nhân dân trong xã hội Pháp khi Pháp thắng lợi của CNTB trở thành đế quốc và đã từng đi xâm lược thuộc địa,... -Tác Phẩm Thuốc của Lỗ Tấn phản ánh xã hội Trung Quốc trong bối cảnh trở thành bị các nước đế quốc xâu xé, đời sống nhân dân Trung Quốc quoằn quoại như thể những cơ thể đau yếu cả về thể chất và tinh thần , cần đến một thứ Thuốc để vực dậy,... - Về nghệ thuật. - Nghệ thuật: cung điện Véc Xai được hoàn thành vào năm 1708; Bảo tàng Anh;Viện bảo tàng Ec-mi-ta-giơ; Bảo tàng Lu-vrơ (Pa-ri-Pháp), là bảo tàng bằng hiện vật lớn nhất thế giới ( GV cho học sinh xem ảnh, giới thiệu II- Thành tựu của văn về quá trình xây dựng và một số hiện vật trong các b ảot học, nghệ thuật từ giữa tàng lớn – Phần này có thể cho hs xem phần mềm thế kỷ XIX đến đầu thế ENCARTA 2007) kỷ XX -Hoạ sĩ: Van Gốc(Hà Lan) với tác phẩm Hoa hướng 1.Điều kiện lịch sử dương - CNTB được xác lập, - Phu-gi-ta(Nhật Bản) thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới và bước sang - Pi-cát-xô(Tây Ban Nha), danh hoạ nổi tiếng về tranh giai đoạn CNĐQ tượng hình,.. - Giai cấp tư sản nắm GV hỏi: Các tác phẩm văn học, nghệ thuật thời kỳ này quyền thống trị, mở rộng có gì khác với giai đoạn trước? và xâm lược thuộc địa thì - Đạt được nhiều thành tựu rực rỡ hơn, phản ánh hiện đời sống nhân dân lao thực cuộc sống ở cả các nước tư bản và các nước thuộc động bị áp bức ngày càng địa, phản ánh cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội, mong khốn khổ ước một xã hội tốt đẹp hơn,...
  5. 4.Sơ kết bài học -Củng cố: Nhấn mạnh những thành tựu mà con người đạt được trong thời cận đại và giá trị của nó có ý nghĩa cho đến ngày nay. -Dặn dò: Học bài cũ, chuẩn bị ôn tập -Bài tâp: Trả lời các câu hỏi 1. Lập bảng hệ thống kiến thức về thành tựu của văn hoá thời cận đại( với các nhà văn hoá và trào lưu tư tưởng tiêu biểu) 2. Dẫn một vài tác phẩm văn học, nghệ thuật (tự chọn)nêu sự phản ánh đời sống xã hội và tác dụng, ảnh hưởng của nó đối với xã hội.
901269

Tài liệu liên quan


Xem thêm