Giáo án Lịch sử 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 21 | Page: 8 | FileSize: 0.12 M | File type: DOC
of x

Giáo án Lịch sử 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939). Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Lịch sử 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-lich-su-11-bai-12-nuoc-duc-giua-hai-cuoc-chien-tranh-the-gioi-1918-1939-gn26tq.html

Nội dung


  1. Bài 12 Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Qua bài này, HS cần nắm được: - Những nét chính về các giai đoạn phát triển của nước Đức gi ữa 2 cu ộc chi ến tranh thế giới, đặc biệt là quá trình lên cầm quyền và nh ững chính sách kinh t ế, chính trị, đối ngoại phản động của chủ nghĩa phát xít Hitle. - Bước đầu hiểu được bản chất của chủ nghĩa phát xít và khái niệm "Chủ nghĩa phát xít" - thủ phạm gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. 2. Tư tưởng - Nhìn nhận khách quan, đúng đắn về bản chất của chủ nghĩa đ ế qu ốc, ch ủ nghĩa phát xít. - Thái độ căm ghét, sẵn sàng đấu tranh ch ống lại nh ững tư t ưởng ph ản đ ộng đi ngược với lợi ích nhân loại. - Bồi dưỡng lòng yêu mến hoà bình và ý thức xây dựng một thế giới hoà bình, dân chủ thực sự. 3. Kỹ năng - Kỹ năng khai thác, phân tích tranh ảnh, bảng biểu và rút ra kết luận. - Trên cơ sở các sự kiện lịch sử, giúp HS phát huy khả năng phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá để nắm được bản chất vấn đề. II. Thiết bị và tài liệu dạy học - Bản đồ chính trị châu Âu năm 1914 và năm 1923. - Tranh ảnh, bảng biểu có liên quan tới bài. - Tài liệu tham khảo khác. III. Tiến hành tổ chức dạy học 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: 1. Nêu các giai đoạn páht triển chính của CNTB giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới?
  2. 2. Nêu nguyên nhân, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933? 2. Dẫn dắt vào bài mới ở giờ trước, các em đã nắm được tình hình chung của các nước t ư b ản gi ữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tình hình cụ th ể ở nước Đức trong khoảng thời gian đó. Vậy, trong khoảng thời gian giữa 2 cuộc chi ến tranh thế giới (1918 – 1939) nước Đức đã trải qua những biến động thăng trầm như thế nào? Chủ nghĩa phát xít đã lên cầm quyền ở Đức ra sao và chúng đã th ực hi ện những chính sách phản động gì để châm ngoì cho cuộc chiến tranh thế giới mới? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu được những vấn đề trên. 3. Tổ chức dạy học và học trên lớp Hoạt động của thày và trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm vững Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân: 1. Nước Đức và cao - GV đặt câu hỏi: Hoàn cảnh lịch sử nào làm bùng nổ trào cách mạng 1918- cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở nước Đức? 1923. ( GV đưa ra câu hỏi gợi mở: Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây hậu quả tới nước Đức như thế nào? Việt chính phủ Đức phải ký kết hoà với Vecxai với các nước thắng trận đã gây tác động to lớn gì đối với nước Đức?) - GV gọi 1 HS trả lời, các HS khác bổ sung, sau đó GV phân tích: Hoàn cảnh nước Đức sau chiến tranh thế giới thứ nhất rất căng thẳng. Trước hết, Đức là nước bại trận, bị chiến tranh tàn phá nên hoàn toàn suy sụp về kinh tế, chính trị và quân sự. Đặc biệt, tháng 6/1919, Chính phủ Đức phải ký kết hoà ước Vecxai với các nước thắng trận và phải chịu những điều kiện nặng nề: GV nhắc lại: Với hoà ước Vec xai nước Đức mất hết * Hoàn cảnh lịch sử: 1/8 đất đai, gần 1/12 dân số, 1/3 mỏ sắt, gần 1/3 mỏ than, - Sau CTTG thứ nhất, 2/5 sản lượng gang, gần 1/3 sản lượng thép và gần 1/7 Đức là nước bại trận bị diện tích trồng trọt. Toàn bộ thuộc địa của Đức bị m ất chiến tranh tàn phá nghiêm
  3. sạch và phải giao cho các cường quốc khác quản lý. trọng. Ngoài ra, Đức phải bồi thường một khoản chiến phí - 06/1919 hoà ước khổng lồ. Lên tới hơn 100 tỷ mác. Tất nhiên gánh nặng vecxai được ký kết. Nước của hoà ước với vec xai không phải đè lên vai giai cấp Đức phải chịu những điều hữu sản và bọn thống trị tư sản Đức mà chủ yếu là trút kiện hết sức nặng nề, trở lên lưng những người lao động. Nó đặt nước Đức vào nên kiệt quệ và rối loạn "cảnh nô lệ mà người ta chưa từng nghe thấy, chưa từng chưa từng thấy. trông thấy..." (Lênin). Khủng hoảng kinh tế, tài chính diễn ra tồi tệ chưa từng có trong lịch sử nước Đức. Đồng Do vậy, cao trào cách mác sụt giá nghiêm trọng. Năm 1914, 1 đô la mỹ tương mạng bùng nổ. đương 4,2 nác; tháng 9/1923: 1 đô la mỹ tương đương * Diễn biến: 98.860.000 mác. Đồng tiền vốn giữ vị thế vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế một quốc gia giờ đây trở nên vô giá trị đến mức bị biến thành một thứ giấy làm đồ chơi cho trẻ em. (GV yêu cầu HS quan sát, khai thác hình 31. - Trẻ em làm diều bằng những đồng mác mất giá vào đầu năm 1920) Tình hình trên đây của nước Đức làm cho đời sống giai cấp công nhân và nhân dân lao động trở lên vô cùng tăm tối và khốn quẫn. Phong trào cách mạng bùng nổ và ngày càng dâng cao những năm 1918 - 1923. - Tiếp đó, GV đưa ra câu hỏi: Cao trào cách mạng - Từ 10/1923 phong trào 1918 - 1923 diễn ra ở Đức như thế nào? Thu được kết tạm lắng. quả gì? - HS đọc sách, trả lời: GV nhận xét và chốt ý: Diễn ra cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng 11/1918 đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ cộng hoà tư sản (Cộng hoà Vaima). Từ 1919 - 1923, phong trào cách mạng tiếp tục dâng cao dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cộng sản Đức. Từ 10/1923 cao trào cách mạng tạm lắng do sự đàn áp của chính quyền tư sản. Hoạt động 1: Làm việc cá nhân: 2. Những năm ổn định - GV đưa ra câu hỏi: Tình hình nước Đức trong những tạm thời (1924 - 1929) năm 1924 - 1929 như thế nào (về kinh tế, chính trị, xã hội).
  4. - GV gọi 1 HS trả lời, HS khác bổ sung cho bạn. - GV bổ sung và chốt ý. Từ cuối năm 1923 tình hình - Từ cuối năm 1923, tình kinh tế, chính trị, xã hội Đức dần dần ổn định. hình kinh tế, chính trị Đức dần dần ổn định. Về kinh tế, giai cấp tư sản Đức đã sử dụng những + Kinh tế: Được khôi khoản tiền vay của các nước Mỹ, Anh thông qua các kế phục và phát triển .1929, hoạch Đao - ét (1924) và Yơng (1929) để ổn định tài sản xuất công nghiệp Đức chính, khôi phục công nghiệp và nâng cao năng lực sản đã vươn lên đứng đầu châu xuất. Đao ét và Yơng là những kế hoạch điều chỉnh theo Âu. hướng giảm bớt gánh nặng cho Đức, quy định tổng số bồi thường chiến tranh Đức sẽ phải trả là 113,9 tỷ mác trong thời hạn kéo dài tới 60 năm. Thực chất của các kế hoạch này là dọn đường cho tư bản nước ngoài, nhất là tư bản Mỹ, có thể đầu tư rộng rãi vào Đức. Từ 1924- 1929, các nước đầu tư vào Đức khoảng 10 - 15 tỉ mác, trong đó 70% là của Mỹ. Do vậy, từ năm 1925, sản xuất CN Đức phát triển mạnh và đến năm 1929 đã vượt qua Ânh, Pháp đứng đầu châu Âu. Trên cơ sở kinh tế được khôi phục tình hình chính trị của Đức cũng được củng cố cả về đối nội và đối ngoại. Về đối nội, chế độ cộng hoà vaima được củng cố, quyền lực của giới tư bản độc quyền được tăng cường. Chính phủ tửan thi hành chính sách đàn áp phong trào đ ấu tranh của công nhân, công khai tuyên truyền tư tưởng phục thù cho nước Đức. Về đối ngoại, vị trí quốc tế của Đức dần dần được + Chính trị: phục hồi. Đức tham gia Hội quốc liên, ký kết một số - Đối nội: Chế độ cộng hiệp ước với các nước tư bản châu Au và Liên Xô. hoà Vama được củng cố, tăng cường đàn áp phong trào công nhân, truyền bá tư tưởng phục thù. - Đối ngoại: Vị trí quốc tế của Đức đượ phục hồi (tham gia Hội quốc liên)
  5. Hoạt động 1: Cả lớp + Cá nhân: II. Nước Đức trong - Trước tiên, giáo viên thông báo: Cuộc khủng hoảng những năm 1929 - 1939 kinh tế thế giới cuối năm 1929 đã giáng đòn nặng nề vào 1. Khủng hoảng kinh nền kinh tế Đức. Năm1932, sản xuất công nghiệp giảm tế và quá trình Đảng 47% so với những năm trước khủng hoảng. Hàng nghìn quốc xã lên cầm quyền. nhà máy, xí nghiệpphải đóng cửa. Hơn 5 triệu người bị - Cuộc khủng hoảng thất nghiệp. Chính trị - XH khủng hoảng trầm trọng. kinh tế thế giới cuối năm - Tiếp đó, GV đặt câu hỏi . Để đối phó lại khủng 1929đã giáng đòn nặng nề hoảng, giai cấp tư sản Đức đã làm gì? Vì sao chủ nghĩa làm kinh tế - chính trị- xã phát xít thắng thế ở Đức? hội Đức khủng hoảng trầm - HS thảo luận, cử đại diện trả lời. GV nhận xét, trọng. củng cố và chốt ý: Trong bối cảnh KT-CT-XH khủng hoảng trầm trọng, giai cấp tư sản cầm quyền không đủ sức mạnh để duy trì chế độ cộng hoà tư sản, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng. Trong bối cảnh ấy, các thế lực phản động, hiếu - Để đối phó lại khủng chiến tập hợp trong đảng Công nhân quốc gia xã hội hoảng, giai cấp tư sản cầm (Đảng quốc xã), ngàycàng mở rộng ảng hưởng trong quyền quyết định đưa Hít quần chúng, đứng đầu là Hít le. Chúng ch ủ trương phát le - thủ lĩnh Đảng quốc xã xít hoá bộ máy nhà nước, thiết lập chế độc tài của kh ủngĐức lên nắm chính quyền . bố công khai. ĐCS Đức kiên quyết đấu tranh song không ngăn cản Đảng cộng sản Đức đã kiên quyết đấu tranh chống được qúa trình ấy. chủ nghĩa phát xít. Do bọn phát xít được giới đại tư bản ngày càng ủng hộ, và do Đảng xã hội dân chủ -đảng có - 30/1/1933, Hít le lên ảng hưởng trong quần chúng nhân dân lao động đã từ làm thủ tướng. Chủ nghĩa chối hợp tác với những người cộng sản. Điều đó đã tạo phát xít thắng thế ở Đức. điều kiện cho các thế lực phát xít lên cầm quyền ở Đức. Ngày 30/1/1933, Tổng thống Hinđenbua chỉ định Hítle làm thủ tướng và thành lập chính phủ mới, mở ra một thời kỳ đen tối trong LS nước Đức. - GV thông báo chuyển ý: Vậy cái gọi là"Ch ủ nghĩa phát xít" ở Đức cần được hiểu như thế nào? Chúng ta hãy tìm hiểu nước Đức trong thời kỳ Hítle cầm quyền. Hoạt động 1: Theo nhóm 2. Nước Đức trong - GV đặt câu hỏi: Chính phủ Hýtle đã thực hiện chính thời kỳ Hítle cầm quyền (1933-1939).
  6. sách kinh tế, chính trị và đói ngoại như thế nào trong - Trong thời kỳ cầm những năm 1933-1939? quyền (1933-1939) Hítle đã Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm: thực hiện các chính sách tối phản động về chính trị, Nhóm 1: Những chính sách về chính trị kinh tế, đối ngoại. Nhóm 2: Những chính sách về Kinh tế Nhóm 3: Những chính sách về đối ngoại - Giáo viên cho đại diện các nhóm trình bày và bổ sung cho nhau, sau đó giáo viên nhận xét và chốt ý. + Nhóm 1: Về chính trị, Chính phủ Hýtle ráo riết thiết lập nền chuyên chính độc tài, công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng cộng sản Đức. Tháng 2 năm 1933, chính quyền phát xít Đức dựng lên “ vụ đốt cháy nhà Quốc hội”, qua đó lấy cớ khủng bố, tàn sát những người cộng sản. Năm 1934 tổng thống Hinđenbua qua đời, Hitle tuyên bố huỷ bỏ hoàn toàn nền cộng hoà Vaima, thay vào đó là nền “chuyên chế độc tài khủng bố công khai mà Hitle là thủ lĩnh tối cao và tuy ệt đối”. + Chính trị: - Công khai khủng bố các đảng phái + Nhóm 2: Về kinh tế, Chính quyền phát xít tiến hành dân chủ tiến bộ, đặt Đảng tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung, mệnh lệnh, cộng sản ra ngoài vòng phục vụ nhu cầu quân sự. Các ngành công nghiệp, đặc pháp luật. biệt là công nghiệp quân sự được phục hồi và hoạt động khẩn trương. Các ngành giao thông vận tải, xây dựng - Thủ tiêu nền cộng hoà đường xá được tăng cường để giải quyết nạn th ất Vaima, thiết lập nền nghiệp và phục vụ nhu cầu quân sự. Qua bảng thống kê chuyên chính độc tài do sản lượng một số ngành công nghiệp của Anh, Pháp, Hítle làm thủ lĩnh tối cao và Đức, Italia năm 1937 cho thấy, Tổng sảng lượng Công tuyệt đối. nghiệp của Đức đã tăng vọt so với giai đoạn trước khủng hoảng và vượt qua một số nước tư bản Châu âu. Nhóm 3: Về đối ngoại, Chính quyền Hítle tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh. Tháng 10/1933, nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hành động. Năm 1935, Hítle ban hành lệnh tổng động viên quân dịch, xây dựng 36 sư đoàn quân thường trực. Đến năm 1938, với đội quân 1.500.000 người cùng 30.000 xe tăng và 4.000 máy bay, nước Đức đã trở thành 1 trại lính khổng lồ, đủ sức tiến hành các Kế hoạch gây chiến tranh
  7. xâm lược. Ngày 26/11/1936, phát xít Đức ký với Nhật Bản “ Kinh tế: tổ chức nền Hiệp ước chống Quốc tế cộng sản”. Sau đó phát xít Italia kinh tế theo hướng tập tham gia hiệp ước này, làm hình thành kh ối phát xít Đ ức- trung mệnh, lệnh, phục vụ Italia- Nhật Bản nhằm tiến tới phát động cuộc chiến nhu cầu quân sự. tranh để phân chia lại thế giới. Hoạt động 2: Cả lớp và cá nhân -Để củng cố kiến thức và phát huy tư duy học sinh, giáo viên đặt câu hỏi khái quát: Theo em hiểu, thế nào là chủ nghĩa phát xít? Học sinh suy nghĩ, thảo luận, phát biểu. Nếu không Đối ngoại: -Nước Đức còn thời gian có thể về nhà suy nghĩ. tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hành Sau khi học xong bài Nhật bản giữa hai cuộc chi ến động. tranh thế giới, giáo viên sẽ tổng kết về khai niệm ch ủ nghĩa phát xít. - Ra lệnh tổng động viên quân dịch, xây dựng nước Đức trở thành 1 trại lính khổng lồ. - Ký với Nhật Bản “ Hiệp ước chống Quốc tế cộng sản”, hình thành khối phát xít Đức-Italia- Nhật Bản. Mục tiêu: Nhằm tiến tới phát động cuộc chiến tranh để phân chia lại thế giới. 4. Sơ kết bài học -Củng cố: GV củng cố bài học bằng cách nêu câu hỏi củng cố kiến th ức cho học sinh 1. Nêu ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa 2 cu ộc chi ến tranh thế giới? 2. Chính phủ Hítle đã thực hiện chính sách chính trị, kinh t ế, đ ối ngo ại nh ư th ế nào trong những năm 1933-1939?
  8. Dặn dò: Học bài, trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 72, sưu tầm tranh ảnh và tài li ệu về chủ nghĩa phát xít Đức và nhân vật Hítle. -Bài tập:
901274

Tài liệu liên quan


Xem thêm