Giáo án Hình học 6 chương 2 bài 6: Tia phân giác của góc

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 73 | Page: 10 | FileSize: 0.08 M | File type: DOC
of x

Giáo án Hình học 6 chương 2 bài 6: Tia phân giác của góc. Với các giáo án Hình học 6 bài Tia phân giác của góc trong bộ sưu tập sẽ giúp quý thầy cô và các em học sinh thuận tiện trong việc tìm kiếm tài liệu tham khảo. Bao gồm những giáo án được biên soạn chi tiết không chỉ giúp quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo mà còn có thể rút kinh nghiệm soạn bài từ những giáo án này, qua đó có thêm kinh nghiệm soạn giáo án giảng dạy. Đồng thời cũng giúp các em học sinh có thể tìm hiểu nội dung chính của bài trước khi đến lớp.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-hinh-hoc-6-chuong-2-bai-6-tia-phan-giac-cua-goc-wqh7tq.html

Nội dung


  1. Hình học 6 – Giáo án TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC I: MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS hiểu thế nào là tia phân giác của góc? - HS hiêủ đường phân giác của góc là gì? - Kỹ năng: Biết vẽ tia phân giác của góc - Thái độ: Rèn tính cẩn thận khi vẽ , đo , gấp giấy II- PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN - GV: Giáo án, sgk, tài liệu tham khảo - Thước thẳng, thước đo có góc, giấy để gấp , bảng phụ - HS: - Vở ghi, SGK - Thước thẳng, thước đo góc, bảng nhóm, giấy để gấp III- CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - Mô tả trực quan IV: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A-ổn định tổ chức: Lớp 6A: 6B: 6C: B. Kiểm tra: - HS lên bảng làm , GV ghi đề trên bảng phụ - Cả lớp cùng làm ra nháp 1) cho tia OX trên cùng 1 nửa MP bờ chứa tia OX vẽ tia OY, tia OZ sao cho ∠ XOY = 1000, ∠ XOZ = 500
  2. 2) Vị trí tia OZ như thế nào đối tia ox và oy ? tính ∠ yoz , so sánh ∠ yoz với xoz? y z ∠ x - HS nhận xét bài : ∠ xoy = 1000 ; ∠ xoz = 500 ⇒ ∠ xoy > ∠ xoz Hai tia oy, oz cùng thuộc 1 nửa mp bờ chứa tia ox ⇒ Tia oz nằm giữa 2 tia ox,oy ⇒ ∠ xoz + ∠ yoz = ∠ xoy 500+ ∠ yoz = 1000  ∠ yoz = 1000 - 500  ∠ yoz = 500 Vậy ∠ yoz = ∠ xoz - GV đặt vấn đề : Tia OZ nằm giữa 2 tia ox và oy , tia oz tạo với ox , oy 2 góc bằng nhau , ta nói oz là tia phân giác của góc xoy ⇒ Bài mới C- Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cơ bản HĐ1: 1) Tia phân giác của một góc là gì ? - GV ? Qua BT trên em hãy cho biết tia phân giác của 1 góc là 1 tia ntn? *Định nghĩa(sgk-85) - HS nêu đ/n - GV? Khi nào tia oz là tia phân giác
  3. của ∠ xoy ? y - HS quan sát h/v trả lời - GV : Hãy quan sát các hình vẽ, z o dựa vào đ/n cho biết tia nào là tia phân giác của góc trên hình. x oz là tia phân giác ∠ xoy x t t ⇔ + Tia oz nằm giữa 2 tia ox,oy + ∠ xoz = ∠ zoy 45 y O 2) Cách vẽ tia phân giác của 1 góc : x' VD : Cho ∠ xoy = 640, vẽ tia phân giác oz t' của ∠ xoy y' Giải : O Tia oz là tia phân giác ∠ xoy ∠ xoz = ∠ zoy mà ∠ xoz+ ∠ zoy= ∠ xoy=640 64 0 ⇒ ∠ xoz = = 320 2 Cách 1: Dùng thước đo góc - HS quan sát trả lời - Vẽ ∠ xoy =640 HĐ2: - Vẽ tia ot nằm giữa 2 tia ox,oy sao cho ∠ -GV nêu vd xoz = 320 - GV ? Tia oz phải thoả mãn ĐK Cách 2: Gấp giấy gì ? - Vẽ ∠ xoy lên giấy trong - HS trả lời - Gấp giấy sao cho cạnh ox trùng với cạnh - GV ? Nêu cách vẽ tia oz ? oy , nếp gấp cho ta thấy vị trí của tia phân Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình giác
  4. *Nhận xét : Mỗi góc (không phải là góc bẹt ) chỉ có 1 tia phân giác - HS vẽ vào vở t x y - GV : Ngoài thước dùng đo góc còn o có cách nào khác khác có thể xác định được phân giác của ∠ AOB ? t' - HS xem hình 38 (SGK) 3) Chú ý: và thực hành gấp giấy. * Đường thẳng chứa tia phân giác của 1 góc là đường phân giác của góc đó y - GV ? Mỗi góc (không phải góc bẹt ) m có mấy tia phân giác ? n - HS : Chỉ có 1 tia phân giác x - GV : cho góc bẹt xoy . vẽ tia phân giác của góc này ? góc bẹt có mấy tia phân giác ? - HS vẽ hình và trả lời: góc bẹt có 2 tia phân giác là 2 tia 4) Luyện tập đối nhau Bài31(SGK) HĐ3: - GV trở lại h/v trên có tia oz là tia phân giác góc xoy - GV vẽ đt zz' và giới thiệu zz' là đường phân giác góc xoy
  5. Vậy đường phân giác của 1 góc là x t gì? - HS nêu K/n HĐ4: - HS làm BT 31(SGK) y o a) vẽ ∠ xoy = 126 0 Bài 32(SGK) b) Vẽ tia phân giác của ∠ xoy Tia ot là tia phân giác của ∠ xoy khi - GV gọi 1 h/s lên bảng làm a) xot = ᄊ ᄊ yot (s) ᄊ ᄊ ᄊ b) xot + toy = xoy (s) ᄊ ᄊ ᄊ c) xot + toy = xoy ᄊ ᄊ và xot = toy (đ) - GV cho HS thảo luận nhóm bài ∠xoy d) xot = ᄊ = ᄊ yot (đ) 32(SGK) 2 Đề bài ghi trên bảng phụ - 1 nhóm trình bày bài giải khi nào ta KL được ot là tia phân giác của ∠ xoy ? Chọn câu trả lời đúng : - GV yêu cầu HS nhắc lại : Thế nào là tia pg , đường pg của 1 góc ? D- củng cố: - Trong bài
  6. - Nhắc lại định nghĩa tia phân giác. E- Hướng dẫn về nhà : - Nắm vững được đ/n tia phân giác của 1 góc, đường phân giác của 1 góc - làm BT : 30(SGK-8 ; 7) 33,34,35(SGK-87) LUYỆN TẬP I: MỤC TIÊU: - Kiểm tra và khắc sâu kiến thức về tia phân giác của 1 góc - Rèn kỹ năng giải BT về tính góc, kỹ năng áp dụng tính chất về tia phân giác của 1 góc để làm BT - Rèn kỹ năng về hình II- PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN - GV: Giáo án, sgk, tài liệu tham khảo - Thước thẳng, thước đo độ, bảng phụ - HS: - Vở ghi, SGK - Thước thẳng, thước đo độ, III- CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - Luyện giải BT - vấn đáp tìm tòi - Thầy : Tổ chức , hướng dẫn , Trò : làm việc tích cực IV- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A-ổn định tổ chức: Lớp 6A: 6B: 6C: B. Kiểm tra: - HS1: 1) Thế nào là tia phân giác của 1 góc ? 2) Vẽ góc ∠ aob = 1800
  7. Vẽ tia phân giác ot của ∠ aob Tính ∠ aot , ∠ tob Em có nhận xét gì về tia phân giác của góc bẹt ? - HS2 : Vẽ 2 góc kề bù ∠ xoy, ∠ yox' , biết ∠ xoy = 1000, gọi ot là tia phân giác của ∠ xoy . Tính ∠ x'ot - HS nhận xét đánh giá bài làm 2HS trên bảng - GV đánh giá cho điểm C- Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cơ bản - GV gọi 1 HS đọc đề bài 34(SGK) Bài 34 (SGK - 87 ) - GV ? Đầu bài cho gì ? Hỏi gì ? giải : - HS : cho : ∠ xoy và ∠ y0x' kề bù ' y ∠ xoy = 1000, ot là tia phân t giác t ∠ xoy x' x ot' là tia phân giác ∠ x'oy 0 Yêu cầu : Tính ∠ x'ot , ∠ xot' , ∠ tot' - GV gọi 1 HS vẽ hình trên bảng ot là tia phân giác ∠ xoy ( vẽ tiếp hình HS2) 100 0 ⇒ ∠ xot = ∠ yot = = 500 2 + Hai góc xot và x'ot kề bù - HS2 đã tính ∠ x'ot, tương tự hãy ⇒ ∠ xot + ∠ x'ot = 1800 tính ⇒ 500 + ∠ x'ot = 1800  ∠ x'ot = 1800 - ∠ xot' = ? 500 ∠ x'ot' = ? ∠ x'ot = 1300 ∠ x'oy = ? + Hai góc xoy và x'oy kề bù ⇒ ∠ xoy + ∠ yox' = 1800
  8. - HS nêu cách tính lần lượt các góc 1000 + ∠ yox' = 1800  ∠ yox' =1800 - 1000 ∠ yox'=800 + Tia ot'là tia phân giác ∠ x'oy - GV ? Tính ∠ tot' ntn? ∠ x'ot' + ∠ t'ox' = 1800 ∠ xot' +400 = 1800  ∠ xot' = 1800 - 400 ∠ xot' = 1400 - GV ? Qua BT trên em có nhận xét + Tia oy nằm giữa 2 tia ot, ot' gì về 2 tia phân giác của 2 góc kề bù ∠ tot' = ∠ toy + ∠ yot' - HS : Hai tia phân giác của 2 góc kề ∠ tot' = 500 + 400  ∠ tot' = 900 bù thì vuông góc với nhau Bài 36 (SGK - 87) z n - GV gọi 1 HS đọc đề bài trong y SGK m o x - GV ? Đầu bài cho gì ? Hỏi gì ? - HS : Cho 2 tia oy , oz nằm trên nửa mp bờ chứa tia ox, ∠ xoy = 300 Giải: ∠ xoz = 800 + Tia oz , oy cùng thuộc 1 nửa mặt phẳng tia phân giác om của ∠ xoy, tia phân bờ chứa tia ox mà : ∠ xoy= 300 giác on của ∠ yoz ∠ xoz= 800  ∠ xoy < ∠ xoz Yêu cầu : Tính ∠ mon = ? ⇒ Tia oy nằm giữa 2 tia ox , oz - GV ? Tính ∠ mon ntn ? ⇒ ∠ xoy + ∠ yoz = ∠ xoz
  9. ∠ mon = ? ⇒ 300 + ∠ yoz = 800 ∠ noy + ∠ yom = ∠ mon ∠ yoz = 800 - 300  ∠ yoz = 500 ∠ noy = ? ; ∠ yom =? + on là tia phân giác ∠ yoz ∠ yoz = ? ∠yoz 50 0 ⇒ ∠ noy = = = 250 2 2 + Om là tia phân giác ∠ xoy ∠xoy 300 - HS nêu cách tính lần lượt các góc. ⇒ ∠ moy = = = 150 2 2 Tia oy nằm giữa 2 tia om,on ⇒ ∠ mon = ∠ moy + ∠ yon ∠ mon = 15o + 25o - GV nêu câu hỏi củng cố : ∠ mon = 400 1. Mỗi góc khác góc bẹt có ? tia phân giác 2 . Tia ob là tia phân giác ∠ aoc khi nào ? D- củng cố : Kiến thức trong bài E- Hướng dẫn về nhà : - Ôn lý thuyết , xem lại các BT đã chữa - Làm BT 37 ( SGK - 87) 31,33,34( SBT - 58)
920838

Tài liệu liên quan


Xem thêm