Giáo án Hình học 6 chương 1 bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 5 | FileSize: 0.07 M | File type: DOC
of x

Giáo án Hình học 6 chương 1 bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài. Những giáo án trong bộ sưu tập của bài Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài được biên soạn đầy đủ về nội dung và hình thức mời quý thầy cô và các em tham khảo. Bao gồm những những giáo án được chọn lọc, quý thầy cô có thể giúp học sinh tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn về nội dung của bài học Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài. Các bạn học sinh cũng có thể dùng các giáo án trong bộ sưu tập này để xem qua nội dung của bài học. Hy vọng rằng những giáo án này sẽ giúp mang đến cho học sinh và quý thầy cô những kiến thức hữu ích cho tiết học.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-hinh-hoc-6-chuong-1-bai-9-ve-doan-thang-cho-biet-do-dai-9066tq.html

Nội dung


  1. Giáo án Hình học 6 VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI I/ MỤC TIÊU: Học sinh nắm vững trên tia Ox có một và chỉ một điểm M sao cho OM= ( đ ơn v ị độ dài) m>0 Trên tia Ox ,nếu OM=a, ON= b và a
  2. HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG THẦY GV : Đề bài cho biết gì? HS: Cho tia Ox ,OM=2cm Ví dụ 1: Để vẽ một đoạn thẳng HS trả lời miệng: Xác định cần xác định những gì hai mút. Mút O đã biết.Cần trước? cần xác định mút xác định mút M. O M x nào? HS : vẽ trước tia Ox GV: gọi HS nêu cách vẽ. Đặt cạnh thước trùng tia Ox Nhận xét: Trên tia Ox bao GV: Vẽ tia Ox trên bảng sao cho vạch Otrùng với gốc giờ cũng vẽ được một và chỉ gọi HS xác định điểm M 0 một điểm M sao cho OM = a O M x Vạch 2cm chính là điểm M ( đvđd) GV: Ngồi cách dùng thước có chia khoảng ta HS: Còn có thể dùng compa còn cách nào khác? và thước thẳng GV: thực hành dùng HS phát biểu nhận xét SGK. compa và thước thẳng HS ghi nhận xét vào vở. GV: Qua hai cách xác HS ghi VD2 vào vở. định điểm M trên tia Ox, HS trả lời miệng: Cho đoạn Em có nhận xét gì? thẳng AB Yêu cầu vẽ đoạn GV nêu và ghí VD2 lên thẳng CD = AB bảng: HS trả lời cách vẽ SGK VD2: Cho đoạn thẳng Hai học sinh lên bảng vẽ. AB . Hãy vẽ đoạn thẳng Cả lớp thực hành theo. CD = AB GV: hỏi Đề bài cho gì? Và yêu cầu làm gì? HS ghi VD vào vở.
  3. HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG THẦY GV: Hãy nêu cách vẽ Hs ghi tóm tắt ví dụ. GV :Gọi hai HS lên bảng vẽ,học sinh ở lớp Hai học sinh lên bảng vẽ. II/ VẼ HAI ĐOẠN THẲNG vẽtheo Cả lớp thực hành theo. TRÊN TIA. Hoạt ñộng 2 : 8 phút HS: trả lời: Điểm M nằm VÍ DỤ GV nêu và ghi VD lên giữa hai điểm O và N vì bảng OM< ON O M N x VD: Trên tia Ox vẽ hai đoạn thẳng OM và ON biếtOM = 2cm; Điểm M nằm giữa hai điểm O ON=3cm . Trong ba điểm HS quan sát hình vẽ của GV và N vì OM< ON O, N, M . Điểm nào nằm Nhận xét: Trên tia Ox, giữa hai điểm còn lại? HS ghi nhận xét và hình vẽ OM=a,ON =b, nếu 0
  4. 4/ Củng cố (8 phút)á: bài tập 53 SGK O M N x Vì OM < ON nên trên tia Ox Điểm M nằm giữa hai điểm O và N Ta có : OM+ MN = ON  MN = ON – OM = 6- 3 = 3 cm bài tập 53 SGK O M N x Vì OA < OB nên trên tia Ox Điểm A nằm giữa hai điểm O và B Ta có : OA+ AB= OB  AB = OB – OA = 5- 2 = 3 cm Vì OB< OC nên trên tia Ox Điểm B nằm giữa hai điểm O và C Ta có : OB+ BC= OC  BC = OC – OB = 8- 5= 3 cm 5/ Dặn dò:2 phút  Giáo viên nhận xét đánh giá giờ học, động viên nhắc nhở học sinh.  học các nhận xét  làm bái tập: 55,56, 57 /124 SGK
  5.  Đọc bài: Trung điểm của đoạn thẳng  Chuẩn bị Compa
906955

Tài liệu liên quan


Xem thêm