Giáo án Hình học 6 chương 1 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 6 | FileSize: 0.09 M | File type: DOC
of x

Giáo án Hình học 6 chương 1 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm. Tuyển chọn những giáo án Hình học 6 bài Đường thẳng đi qua hai điểm giúp học sinh nắm được các nội dung chính của bài, nâng cao kĩ năng Toán học cần thiết. Dựa vào nội dung bài giáo viên giảng giải giúp học sinh hiểu về đường thẳng đi qua hai điểm và biết cách vẽ, phân loại được đường thẳng song song, trùng nhau, cắt nhau. Mong rằng quý thầy cô cũng sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian chuẩn bị bài giảng giáo án khi tham khảo bột sưu tập giáo án dành cho tiết học Đường thẳng đi qua hai điểm.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-hinh-hoc-6-chuong-1-bai-3-duong-thang-di-qua-hai-diem-tqh7tq.html

Nội dung


  1. Hình học 6 – Giáo án ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM I/ MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh nắm được có một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt - Kỹ năng: Học sinh biết vẽ đường thẳng đi qua hai điểm. - Rèn luyện tư duy: Biết vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trên mặt phẳng: Trùng nhau; phân biệt, cắt nhau, song song. - Thái độ: Vẽ cẩn thận và chính xác đường thẳng đi qua hai điểm A, B. II- PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN - GV: SGK, thước thẳng, phấn màu. - HS: SGK, thước thẳng. III- CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV: SGK, thước thẳng, phấn màu. - HS: SGK, thước thẳng. IV -TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A- ổn định tổ chức: Lớp 6A: 6B: 6C: B- Kiểm tra: ( 4phút ) - HS1: Chữa bài 12 (SGK) - HS2: Chữa bài 13 (SGK) C- Bài mới
  2. Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cơ bản Hoạt động 1: Vẽ đường thẳng: ( 5phút ) 1. Vẽ đường thẳng - GV: Cho 1 điểm A GV yêu cầu HS vẽ A B đường thẳng đi qua A. Nêu cách vẽ? - GV ? vẽ được mấy đường thẳng. - HS vẽ ra nháp và trả lời: Vô số đường Nhận xét: thẳng. Có 1 đường thẳng và chỉ một đường - GV: Cho thêm điểm B khác điểm A. thẳng đi qua 2 điểm A, B. Hãy vẽ đường thẳng đi qua A, B - HS vẽ vào vở, GV vẽ lên bảng. - GV? Muốn vẽ điểm đi qua 2 điểm A, B ta làm như thế nào? - GV? vẽ được mấy đường thẳng ? - HS trả lời - GV nêu nhận xét, ghi bằng phấn màu lên bảng, đóng khung. - Củng cố: HS làm BT 15 (SGK) Hoạt động 2: Tên đường thẳng: ( 7phút ) - GV ? ta đã biết cách đặt tên cho đường thẳng như thế nào? 2. Tên đường thẳng: - HS: Bằng 1 chữ cái thường. C1: Đặt tên bằng 1 chữ cái thường - GV thông báo các cách đặt tên khác cho đường thẳng. C2: Lấytên 2 điểm thuộc đường thẳng để - HS đọc tên các đường thẳng: đường đặt tên cho đường thẳng. thẳng a, đường thẳng AB ( hoặc BA), đường
  3. thẳng xy (hoặc yx). C3: Đặt tên đường thẳng bằng 2 chữ cái - Củng cố: HS làm SGK thường. - HS gọi tên đường thẳng. a - GV ? có bao nhiêu cachs gọi ? - GV nêu các khái niệm trùng nhau. A B x y A B C ? Có 6 cách gọi tên đường thẳng: AB, BA, AC, CA, BC, CB. 3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song. + Hai đường thẳng AB, BC trùng nhau Hoạt động 3: Vị trí tương đối của hai khi A, B C thẳng hàng… đường thẳng?( 15phút ) + Hai đường thẳng AB, AC chỉ có 1 điểm - GV thông báo: Các đường thẳng có thể chung A. Ta nói chúng cắt nhau và A là trùng nhau hoặc phân biệt. điểm giao điểm của 2 đường thẳng đó. - GV vẽ hai đường thẳng phân biệt có 1 điểm chung, không có điểm chung nào, nêu A B khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, song song với nhau. C - HS vẽ vào vở. - GV ? hai đường thẳng phân biệt có
  4. những vị trí nào? - HS đọc chú ý (SGK) + Hai đường thẳng xy,zt không có điểm - GV? Cho 2 đường thẳng trên mặt chung nào, ta nói chúng song song với phẳng có những vị trí nào có thể xảy ra ? nhau. - GV lưu ý: ở lớp 6 khi nói 2 đường thẳng mà không nói gì thêm ta hiểu đó là 2 x y đường thẳng phân biệt Hoạt động 4: Kiến thức bổ sung ( 7phút ) z t - GV yêu cầu HS: a) Vẽ hai đường thẳng cắt nhau mà giao điểm Chú ý: ( SGK – 109) nằm ngoài trang giấy. b) Vẽ hai đường thẳng song song bằng 2 lề của thước thẳng hoặc sử dụng dòng kẻ của trang giấy. Bài 16 a) Bao giờ cũng có 1 đường thẳng đi - HS làm BGT 16 ( SGK) qua hai điểm cho trước b) Vẽ đường thẳng đi qua 2 trong 3 a) Tại sao không nói “ Hai điểm thẳng hàng’’? điểm cho trước rồi quan sát xem b) Cho 3 điểm và 1 thước thẳng, làm thế nào đường thẳng đó có đi qua điểm thứ để biết 3 điểm đó có thẳng hàng không? 3 hay không? Bài 17: - HS làm BT 17 ( SGK) Có tất cả 6 đường thẳng? AB, BC, CA, CD, DA, BD
  5. - HS làm BT 19 ( SGK) - GV gọi HS lên bảng vẽ hình và trả lời. A B Bài 19: Vẽ đường thẳng XY cắt d1 tại Z cắt d2 tại T d1 d2 D- Củng cố: (5phút ) Gv cho học sinh trả lời theo sự dẫn dắt của gv E.Hướng dẫn về nhà: ( 2phút ) Học bài theo SGK. - Làm BT 18, 20, 21 ( SGK) 17, 18 ( SBT)
  6. - Chuẩn bị cho giờ TH sau: Mỗi nhóm chuẩn bị 3 cọc tiêu, 1 dây dọi….
920835

Tài liệu liên quan


Xem thêm