Giáo án Hình học 6 chương 1 bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.08 M | File type: DOC
of x

Giáo án Hình học 6 chương 1 bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Bộ sưu tập giáo án môn Hình học 6 bài Ba điểm thẳng hàng được chọn lọc từ những giáo án hay của một số giáo viên giúp bạn có thêm tài liệu tham khảo khi học và dạy. Qua đây, giáo viên giới thiệu cho các em học sinh nắm được khái niệm ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm, biết cách ba điểm thẳng hàng và ba điểm không thẳng hàng. Mong rằng những giáo án trong bộ sưu tập Ba điểm thẳng hàng sẽ giúp ích cho mọi người. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nhé.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-hinh-hoc-6-chuong-1-bai-2-ba-diem-thang-hang-sqh7tq.html

Nội dung


  1. Hình học 6 – Giáo án BA ĐIỂM THẲNG HÀNG I- MỤC TIÊU * Kiến thức: - HS hiểu thế nào là ba điểm thẳng hàng ? quan hệ điểm nằm giữa 2 điểm ? - Nắm chắc trong ba điểm thẳng hàng có 1 và chỉ 1 điểm nằm giữa hai điểm còn lại * Kỹ năng: - Biết vẽ 3 điểm thẳng hàng , 3 điểm không thẳng hàng - Sử dụng được các thuật ngữ: Nằm cùng phía, nằm khác phía, nằm giữa * Thái độ: Yêu cầu sử dụng thước thẳng để vẽ và kiểm tra 3 điểm thẳng hàng một cách cẩn thận II- PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: GV: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu. HS: Sách, vở, thước thẳng. III- CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: Gợi mở vấn đáp Thầy tổ chức – Trò hoạt động IV- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
  2. A) Tổ chức Lớp 6A: 6B 6C B) Kiểm tra bài cũ: ( 4phút ) * HS 1: Vẽ đường thẳng a. Vẽ A a;C a;D a Nêu các cách diễn đạt khác nhau của kí hiệu A a. * HS 2: Vẽ đường thẳng b. Vẽ S b;T b;R b Nêu các cách diễn đạt khác nhau của kí hiệu R b . C. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng HĐ 1: Thế nào là ba điểm thẳng hàng 1- Thế nào là ba điểm thẳng hàng (15phút ) + Khi 3 điểm cùng thuộc 1 đường thẳng ta - GV: Từ bài kiểm tra của HS GV khẳng nói chúng thẳng hàng định 3 điểm A, C, D thẳng hàng . . . - GV? Thể nào là 3 điểm thẳng hàng? A C D - HS trả lời dựa vào hình 8a - GV: khi nào thì 3 điểm không thẳng hàng? + Khi 3 điểm không cùng thuộc bất kỳ - HS trả lời dựa vào hình 8b. đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng - GV yêu cầu HS nói cách vẽ 3 điểm thẳng hàng. .B - HS: Vẽ đường thẳng rồi lấy 3 điểm thuộc . .
  3. đường thẳng ấy. A C - GV yêu cầu HS nói cách vẽ 3 điểm không thẳng hàng. - HS: Vẽ đường thẳng rồi lấy 2 điểm thuộc + Áp dụng : đường thẳng ấy. Và 1 điểm không thuộc đường thẳng ấy. Bài 10 a) Vẽ 3 điểm M , N , P thẳng hàng * Củng cố: HS làm bài tập 10 a, c sgk? . . . Trường hợp? (6 trường hợp) M N P - GV: để nhận biết được 3 điểm cho trước có thẳng hàng hay không ta làm thế nào? b) Vẽ 3 điểm T, Q, R không thẳng hàng - HS trả lời: dùng thước thẳng để kiểm tra . . T Q * Củng cố: HS làm bài 8 sgk .R Bài 8 - 3 điểm A, M, N thẳng hàng * HĐ2: Điểm nằm giữa hai điểm ( 8phút ) 2. Quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng - HS quan sát hình 9 sgk . . . - GV gọi hs đọc các cách mô tả vị trí tương A C B đối của 3 điểm thẳng hàng trên hình đó. - GV yêu cầu HS vẽ 3 điểm A, B, C thẳng
  4. hàng sao cho điểm A nằm giữa hai điểm B, Với 3 điểm thẳng hàng A, B, C như trên ta C. nói: - GV: gọi 1 hs lên bảng vẽ - A, C nằm cùng phía đối với B - GV: Trong 3 điểm thẳng hàng có mấy - C, B nằm cùng phía đối với A điểm nằm giữa hai điểm còn lại ? - A, B nằm khác phía đối với C - HS trả lời - Điểm C nằm giữa 2 điểm A, B - GV nhận xét ghi = phấn màu * Nhận xét: * Củng cố: HS làm bài tập 11 sgk Trong 3 điểm thẳng hàng ,có 1 điểm và chỉ 1 - Giáo viên gọi học sinh đứng tại chỗ trả điểm nằm giữa 2 điểm còn lại lời * Hoạt động 3: ( 12phút ) 3. Luyện tập: a. Học sinh:Vẽ 3 điểm M, N , P thẳng hàng a) . . . sao cho điểm N nằm giữa 2 điểm M và P M N P - Giáo viên chú ý:2 trường hợp hình vẽ . . . P N M b. Học sinh vẽ 3 điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm B không nằm giữa 2 điểm A và C b) . . . - Giáo viên chú ý:có 2trường hợp hinh vẽ B A C c. Giáo viên treo bảng phụ và hỏi:
  5. - Điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? . . . .A .A A. B C A .B .C B. .C .C B. c) Bài 9:(sgk) Hình vẽ (sgk) - Các bộ 3 điểm thẳng hàng B, D và C; B, E và A ; D, E và G - Học sinh trả lời. - Hai bộ 3 điểm không thẳng hàng B, D và E; - Giáo viên thông báo:Không có khái niệm A, E và G "điểm nằm giữa"khi 3 điểm không thẳng - Điểm D nằm giữa 2 điểm B, C hàng. - Điểm E nằm giữa 2 điểm A, B - Điểm E nằm giữa 2 điểm D, G. d. Học sinh làm bài tập 9 sgk : gọi tên - Tất cả các bộ 3 điểm thẳng hàng - Hai bộ 3 điểm không thẳng hàng - Điểm nằm giữa 2 điểm khác + Giáo viên gọi học sinh đứng tại chỗ trả lời. D. Củng cố: ( 3phút ) Nhắc lại kiến thức bài học E- Hướng dẫn về nhà ( 2phút ) - Học thuộc bài theo sgk + vở ghi
  6. - Học thuộc nhận xét về quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng - Làm bài tập 13, 14, 12 sgk * Gợi ý bài 14: Trồng theo hình ngôi sao năm cánh, hãy tìm các cách khác.
920834

Tài liệu liên quan


Xem thêm