Giải đề thi Toeic 990

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giải đề thi Toeic 990. TOEIC là bài thi kiểm tra trình độ sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc. Để nắm được cấu trúc đề thi mời các bạn cùng tham khảo Giải đề thi Toeic 990 dưới đây.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giai-de-thi-toeic-990-krdbuq.html

Nội dung


1

LỜI MỞ ĐẦU
Quyển sách giải đề Toeic chi tiết phần 1 các bạn đang đọc được lấy tài liệu từ đề thi
Toeic ETS 1000.Trước khi xem phần giải đề thì bạn hãy down sách ở link bên dưới và in
ra làm trước như vậy bạn mới có thể thực sự hiểu bài.
https://drive.google.com/file/d/0ByrOdmWCChm_ZFBqSTdCMzRiWnc/view
Nếu trong quá trình học nếu có câu nào không hiểu hoặc cần hỏi kinh nghiệm luyện
thi Toeic thì bạn có thể tham gia group Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990 trên
facebook.Mọi người trong group sẽ cố gắng giúp đỡ bạn hết sức có thể.
Link group: https://www.facebook.com/groups/toeictienchung
Nếu bạn mới bắt đầu học hoặc vẫn chưa tìm được lộ trình học phù hợp cho mình thì
mời bạn đọc "Lộ trình học toeic từ con số 0 đến 800+".
https://goo.gl/tf9lvP
Hệ thống mẹo trong bài thi TOEIC.
https://goo.gl/d9lK4p
https://goo.gl/OB3OG9
Link tổng hợp tất cả các sách ôn thi TOEIC cần thiết cho bạn.
https://goo.gl/RSL9Fd
Lời cuối cho mình xin được gửi lời cám ơn đến các đồng tác giả đã cùng thực hiện
cuốn sách này. Để có được cuốn sách giải đáp chi tiết như thế này là nhờ công của tất cả
các bạn. Hy vọng bạn đọc sẽ trân trọng quyển sách này.
“ Không quan trọng bạn học được bao nhiêu quyển sách mà quan trọng là bạn học được
bao nhiêu thứ trong một quyển”.
Nhóm tác giả:
Trần Tiến Chung: https://www.facebook.com/tien.chung.35
Đèo Quốc Đàm: https://www.facebook.com/dam.deoquoc?fref=ts
Nguyễn Duy Thành: https://www.facebook.com/duythanhtnbk?fref=ts
Lê Hồng Sơn: https://www.facebook.com/0973236641son?fref=ts
Nguyễn Nữ: https://www.facebook.com/carly.danial?fref=ts
Thủy Thu Phạm: https://www.facebook.com/thuthuy.pham.9279?fref=ts
Nguyễn Thảo: https://www.facebook.com/tieuboi.langthangky?fref=ts
Thái Mỹ Lộc: https://www.facebook.com/myloc.thai?fref=ts

Group Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990
2

MỤC LỤC
Test 1 ( Tiến Chung )…………………………………….………………….. Trang 4
Test 2 ( Đèo Quốc Đàm )…………………………………….……………… Trang 38
Test 3 ( Đèo Quốc Đàm )…………………………………….………………. Trang 94
Test 4 ( Nguyễn Duy Thành )…………………………………….………….. Trang 157
Test 5 ( Nguyễn Duy Thành )…………………………………….………….. Trang 206
Test 6 ( Lê Ngọc Sơn )………………………………………………………. Trang 239
Test 7 ( Nguyễn Thảo )…………………………………….………………… Trang 282
Test 8 ( Nguyễn Nữ )…………………………………….…………………... Trang 314
Test 9 ( Thái Mỹ Lộc )…………………………………….…………………. Trang 340
Test 10 ( Phạm Thu Thủy )…………………………………….…………….. Trang 379

3

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990

TEST 1: Tiến Chung
101.Passengers on the aircraft are asked to secure ------- belongings during takeoff
and landing.
(A) they - đại từ nhân xưng chủ ngữ
(B) their – tính từ sở hữu
(C) them - đại từ nhân xưng tân ngữ
(D) themselves - đại từ phản thân
Giải thích:
Phía sau chỗ trống là danh từ belongings (đồ đạc cá nhân) nên chỉ có thể chọn tính từ sở
hữu đứng trước nó.
Dịch:
Hành khách trên máy bay được yêu cầu tự bảo đảm đồ đạc của họ trong quá trình cất
cánh và hạ cánh.
102.East Abihay City is run ------------ a mayor and six-member council who are elected
for four years.
(A) of
(B) among
(C) by
(D) from
Giải thích:
- Các bạn để ý từ đứng ở sau động từ tobe thì không thể là động từ nguyên mẫu được mà
động run trong trường hợp này là hình thức quá khứ phân từ 2 run - ran – run.
=> Câu sử dụng thể bị động be + Vpp nên có thể chọn được dễ dàng giới từ by
- Ngoài ra câu cung sử dụng mệnh đề quan hệ who are elected for four years.
Dịch:
Thành phố East Abihay được điều hành bởi một thị trưởng và sáu thành viên hội đồng
những người được bầu chọn trong 4 năm.
103.Due to its need for ---------- repairs, the Paliot l2Z conveyor belt is scheduled to be
replaced by a more efficient model.
(A) frequent – tính từ hoặc động từ
(B) frequently – trạng từ
(C) frequency – danh từ
(D) frequents – động từ
4

Group: Đồng Hành Chinh Phục Toeic 990
Giải thích:
Đây là dạng bài gặp rất nhiều trong bài thi Toeic chọn vị trí của từ loại danh từ,tính
từ,trạng từ,động từ….Nên phần này các bạn phải nắm thật chắc.
Phía sau chỗ trống là danh từ repairs nên chỉ có thể chọn tính từ đứng trước nó.
Dịch:
Do nhu cầu sửa chữa thường xuyên, băng tải Paliot l2Z dự kiến sẽ được thay thế bằng
một mẫu hiệu quả hơn.
104.On July 23, Mr. Saito will be named chairman of the board --------------- president of
Tairex Electronics.
(A) as well as
(B) more – thường dùng trong so sánh hơn more (...) than
(C) added (tính từ) – thêm vào
cereal with added vitamins
no added sugar
(D) such as – chẳng hạn như là
Children should avoid eating junk food such as burgers and chips.
Giải thích:
Dịch nghĩa của câu để chọn As well as = not only … but also.
Ngoài ra câu cũng sử dụng cấu trúc bị động với động từ name
name somebody/something (as) something: chọn ai/cái gì cho vị trí,chức vụ gì đó
The film was named best foreign film.
Quinn has been named as the new team manager.
Dịch:
Ngày 23 tháng 7, ông Saito sẽ được đặt bổ nhiểm làm chủ tịch hội đồng quản trị cũng
như làm giám đôc của công ty Tairex Electronics.
Kiến thức bổ sung:
Chú ý: Cách dùng As well as
- As well as có nghĩa tương đương với not only … but also.
She is intelligent as well as beautiful. (= She is not only beautiful, but also intelligent.)
Lưu ý rằng as well as đưa ra thông tin mà người đọc/người nghe đã biết, phần còn lại của
câu sẽ đưa ra thông tin mới
- Động từ sau as well as
Sau as well as, người ta thường dùng động từ dạng –ing
Eg: He hurts his arm, as well as breaking his leg. (không dùng: … as well as broke his
leg.)
Nếu có động từ trong mệnh đề chính ở dạng nguyên thể thì sau as well as ta có thể sử
dụng động từ nguyên thể bỏ to
Eg: I have to cook the food as as well as clean the floor
- Chủ ngữ
Có thể dùng as well as để nối hai chủ ngữ. Nếu chủ ngữ đầu là số ít thì động từ theo sau
5

1102302