of x

Giải bài tập Luyện tập oxi và lưu huỳnh SGK Hóa 10

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 53 | Page: 6 | FileSize: 0.51 M | File type: PDF
53 lần xem

Giải bài tập Luyện tập oxi và lưu huỳnh SGK Hóa 10. Tài liệu Giải bài tập Luyện tập oxi và lưu huỳnh SGK Hóa 10 có hướng dẫn giải bài tập trang 146,147 đáp án lời giải chi tiết gồm có nội dung như: phương trình hóa học, phương pháp điều chế, phân biệt các chất khí,...Mời các em cùng tham khảo!. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giai-bai-tap-luyen-tap-oxi-va-luu-huynh-sgk-hoa-10-3btauq.html

Nội dung

tailieumienphi giới thiệu đến cộng đồng bài Giải bài tập Luyện tập oxi và lưu huỳnh SGK Hóa 10Thư viện Giải bài tập Luyện tập oxi và lưu huỳnh SGK Hóa 10 thuộc thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài tập SGK được chia sẽ bởi baitapsgk đến thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài tập SGK , có tổng cộng 6 trang , thuộc file PDF, cùng thể loại Giải bài tập Hóa học 10, Giải bài tập SGK Hóa 10,Oxi lưu huỳnh Hóa học 10, Giải bài tập SGK Hóa 10 trang 146, Bài tập về oxi, Bài tập về lưu huỳnh : Tài liệu Giải bài tập Luyện tập oxi và diêm sinh SGK Hóa 10 có hướng dẫn giải bài tập trang 146,147 đáp án lời giải yếu tố gồm có nội dung như: phương trình hóa học, phương pháp điều chế, phân biệt những chất khí,,còn cho biết thêm Mời những em cùng tham khảo! Các em học sinh có thể xem qua đoạn trích Giải bài tập Luyện tập oxi và diêm sinh SGK Hóa 10 dưới đây để nắm phương pháp giải bài tập cụ thể hơn, bên cạnh đó Ngoài ra, những em có thể xem lại bài tập Giải bài tập Hiđro Sunfua – Lưu huỳnh đioxit SGK Hóa 10 Bài 1, tiếp theo là Luyện tập oxi và lưu huỳnh (SGK Hóa 10 trang 146) Cho phương trình hóa học : H2SO4(đặc) + 8HI -> 4I2 + H2S + 4H2O, ý nữa Câu nào sau đây bộc lộ ko đúng thuộc tính của những chất ? A, nói thêm H2SO4 là chất oxi hóa, HI là chất khử, cho biết thêm B, nói thêm HI bị oxi hóa thành I2, H2SO4 bị khử thành H2S,còn cho biết thêm C, nói thêm H2SO4 oxi hóa HI thành I2 và nó bị khử thành H2S, tiếp theo là D, nói thêm là I2 oxi hóa H2S thành H2SO4 

Các em học sinh có thể xem qua đoạn trích Giải bài tập Luyện tập oxi và lưu huỳnh SGK Hóa 10 dưới đây để nắm phương pháp giải bài tập cụ thể hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập Giải bài tập Hiđro Sunfua – Lưu huỳnh đioxit SGK Hóa 10

Bài 1. Luyện tập oxi và lưu huỳnh (SGK Hóa 10 trang 146)

Cho phương trình hóa học :

H2SO4(đặc) + 8HI -> 4I2 + H2S + 4H2O.

Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất ?

A. H2SO4 là chất oxi hóa, HI là chất khử.

B. HI bị oxi hóa thành I2, H2SO4 bị khử thành H2S.

C. H2SO4 oxi hóa HI thành I2 và nó bị khử thành H2S.

D. I2 oxi hóa H2S thành H2SO4 và nó bị khử thành HI.

Giải bài 1:

Đáp án D.


Bài 2. Luyện tập oxi và lưu huỳnh (SGK Hóa 10 trang 146)

Cho các phương trình hóa học :

a) SO2 + 2H2O -> 2HBr + H2SO4

b) SO2 + 2H2O ⇔ H2SO3.

c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O -> K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4.

d) SO2 + 2H2S -> 3S + 2H2O.

e) 2SO2 + O2 ⇔ 2SO3.

Chọn câu trả lời đúng.

– SO2 là chất oxi hóa trong các phản ứng hóa học sau :

A. a, d, e ; B. b, c ; C. d.

– SO2 là chất khử trong các phản ứng hóa học sau :

A. b, d, c, e ; B. a, c, e ; C. a, d, e.

Giải bài 2:

Câu trả lời đúng : C và B

C : SO2 là chất oxi hóa trong phản ứng d.

B : SO2 là chất khử trong phản ứng hóa học : a, c, e.


Bài 3. Luyện tập oxi và lưu huỳnh (SGK Hóa 10 trang 146)

Khi khí H2S và axit H2SO4 tham gia các phản ứng oxi hóa – khử, người ta có nhận xét :

– Hidro sunfua chỉ thể hiện tính khử.

– Axit sunfuric chỉ thể hiện tính oxi hóa.

a) Hãy giải thích điều nhận xét trên.

b) Đối với mỗi chất, dẫn ra một phản ứng hóa học để minh họa.

Giải bài 3:

a) Khí H2S và axit sunfuric đặc tham gia các phản ứng oxi hóa – khử thì khí H2S chỉ thể hiện tính khử còn H2SO4 chỉ thể hiện tính oxi hóa. Vì trong H2S số oxi hóa của (S -2)
chỉ có thể tăng, trong H2SO4 số oxi hóa (S+6) chỉ có thể giảm.

b) Phương trình phản ứng hóa học:

2H2S + O2 -> 2H2O + 2S.

2 H2SO4 + Cu -> CuSO4 + SO2 + 2H2O

2 H2SO4 + KBr -> Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4


Bài 4. Luyện tập oxi và lưu huỳnh (SGK Hóa 10 trang 146)

Có những chất sau : sắt, lưu huỳnh, axit sunfuric loãng.

a) Hãy trình bày hai phương pháp điều chế hiđro sunfua từ những chất đã cho.

b) Viết phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng xảy ra và cho biết vai trò của lưu huỳnh trong các phản ứng.

Giải bài 4:

a) Hai phương pháp điều chế H2S từ những chất trên.

Fe + S -> FeS (1)

FeS + H2SO4 -> FeSO4 + H2S (2)

Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H(3)

H2 + S -> H2S (4)

b) Vai trò của S trong phản ứng (1), (4) : S là chất oxi hóa.
Fe + S -tº→ FeS
FeS + H2SO4 -tº→ FeSO4 + H2S
H2 + S -tº→ H2S

Các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang TaiLieu.VN và tải Giải bài tập Luyện tập oxi và lưu huỳnh SGK Hóa 10 về máy để tiện tham khảo hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo Giải bài tập Tốc độ phản ứng hoá học SGK Hóa 10

1075825

Sponsor Documents