Giải bài tập Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ SGK Hóa 9

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 19 | Page: 4 | FileSize: 0.50 M | File type: PDF
of x

Giải bài tập Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ SGK Hóa 9. Tài liệu giải bài tập khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ SGK Hóa 9 gồm có 2 phần lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập trang 108 giúp các em nắm chắc được những kiến thức cơ bản của bài học và hướng dẫn giải các bài tập về về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ trong SGK. Mời các em cùng tham khảo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giai-bai-tap-khai-niem-ve-hop-chat-huu-co-va-hoa-hoc-huu-co-sgk-hoa-9-o8sauq.html

Nội dung


Đoạn trích Giải bài tập Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ SGK Hóa 9 dưới đây sẽ gợi ý cho các em về cách giải bài tập hiệu quả nhất. Mời các các em cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập Giải bài tập Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học SGK Hóa 9

A. Lý thuyết: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

– Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật, cơ thể người và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng…

– Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat, cacbua kim loại như CaC2…)

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 9 trang 103: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Bài 1 Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ (SGK Hóa 9 trang 108)

Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khi’);

b) Màu sắc;

c) Độ tan trong nước ;

d) Thành phần nguyên tố.

Giải bài 1:

Chọn D. 


Bài 2 Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ (SGK Hóa 9 trang 108)

Chọn câu đúng trong các câu sau :

a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

b) Hoá học hữucơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

d) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cd thể sống.

Giải bài 2:

Đáp án đúng: C. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ


Bài 3 Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ (SGK Hóa 9 trang 108)

Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3

Giải bài 3:

Thành phần phần trăm khối lượng C trong các chất được xếp theo thứ tự sau:

CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải Giải bài tập Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ SGK Hóa 9 về máy tham khảo dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo Giải bài tập Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ SGK Hóa 9

1075702

Tài liệu liên quan


Xem thêm