Giải bài tập Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) SGK Sinh 9

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 11 | Page: 4 | FileSize: 0.53 M | File type: PDF
of x

Giải bài tập Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) SGK Sinh 9. Tài liệu giải bài tập Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) SGK Sinh 9 gồm có 2 phần lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập trang 71 tài liệu tham khảo hay, giúp các em học sinh xem lại kiến thức và hướng dẫn giải bài tập đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học tốt môn Sinh học lớp 9.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giai-bai-tap-dot-bien-so-luong-nhiem-sac-the-tiep-theo-sgk-sinh-9-cotauq.html

Nội dung


Đoạn trích Giải bài tập Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) SGK Sinh 9 dưới đây sẽ gợi ý cho các em về cách giải bài tập hiệu quả nhất. Mời các các em cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập Giải bài tập Đột biến số lượng nhiễm sắc thể SGK Sinh 9

A. Tóm Tắt Lý Thuyết: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n). Sự tăng gấp bội số lượng NST, ADN trong tế bào đã dần đến tăng cường độ trao đổi chất, làm tăng kích thước tế bào, cơ quan và tăng sức chống chịu của thể đa bội đối với các điều kiện không thuận lợi của môi trường.

– Sự tương quan giữa mức bội thể (số n) và kích thước của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản ờ các cây:

+ Tế bào cây rêu có bộ NST đơn bội (n), sự tăng số lượng NST lên 2, 3 và 4 lần đã làm tăng kích thước tế bào rõ rệt.

+ Thân và lá cây cà độc dược có kích thước tăng dần theo bộ NST 3n, 6n, 9n và 12n.

+ Củ cải tứ bội (4n) có kích thước to hơn củ cải lưỡng bội (2n).

+ Hạt phấn ở cây lan dạ hương có kích thước tăng dần theo bộ NST n, 2n, 3n.

+ Quả của giống táo 4n lớn hơn quả của giống táo 2n.

+ Hạt của cây kiều mạch 2n lớn hơn hạt của cây kiều mạch 4n.

Sự hình thành thể đa bội

Dưới tác động của các tác nhân vật lí (tia phóng xạ, thay đối nhiệt độ đột ngột…) hoặc tác nhân hoá học (cônsixin…) vào tế bào trong quá trình phân bào hoặc ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong cơ thể có thể gây ra sự không phân li của tất cả các cặp NST trong quá trình phân bào.

– Trường hợp a:

Sự hình thành thể đa bội do rốì loạn nguyên phân.

– Trường hợp b:

Sự hình thành thể đa bội do rối loạn giảm phân.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 71 Sinh Học lớp 9: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

Bài 1 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo): (trang 71 SGK Sinh 9)

Hiện tượng đa bội hóa và thể đa bội là gì? Cho ví dụ.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

– Hiện tượng đa bội hóa là trường hợp bộ NST trong tế bào sinh dưỡng tăng lên theo bội số của n (nhiều hơn 2n). Hiện tượng đa bội hóa tạo ra thể đa bội.

– Cơ thể mang các tế bào sinh dưỡng có bộ NST tăng lên theo bội số n (lớn hơn 2a) gọi là thể đa bội.

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải Giải bài tập Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) SGK Sinh 9 về máy để xem tiếp nội dung còn lại. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo Giải bài tập Thường biến SGK Sinh 9

1076266

Tài liệu liên quan


Xem thêm