Giải bài Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX SGK Lịch sử 8

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: 0.53 M | File type: PDF
of x

Giải bài Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX SGK Lịch sử 8. Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu giải bài tập SGK trang 50 dưới đây, tài liệu với các gợi ý đáp án tương ứng với từng bài tập trong SGK giúp các em biết cách giải bài tập một cách chuẩn xác nhất. Ngoài ra, việc tham khảo tài liệu để các em tự trau dồi kiến thức và nâng cao kỹ năng giải bài tập.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giai-bai-phong-trao-cong-nhan-quoc-te-cuoi-the-ki-xix-dau-the-ki-xx-sgk-lich-su--o6abuq.html

Nội dung


A. Tóm tắt lý thuyết Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX SGK Lịch sử 8

I Phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX. Quốc tế 2

1. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX

* Sau thất bại của Công xã Pa ri, phong trào công nhân vẫn tiếp tục phát triển vì :
– Cùng với sự phát triển công nghiệp tư bản chủ nghĩa , giai cấp công nhân tăng nhanh về số lượng và chất lượng .
– Mác và Ang ghen với uy tín lớn lao vẫn tiếp tục lãnh đạo phong trào công nhân .
– Học thuyết Mác đã thâm nhập vào phong trào công nhân .
– Ý thức giác ngộ của công nhân lên cao
* Những sự kiện chứng tỏ phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỷ XIX :
– Bãi công của công nhân khuân vác Luân Đôn buộc chủ tăng lương 1899.
– Công nhân Pháp thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội 1893 .
– 1-5- 1886 hơn 350.000 công nhân đình công , đòi ngày làm 8 giờ ,đặc biệt là biểu tình của 40 vạn công nhân Si ca gô , tuy bị đàn áp, nhưng đã có 50.000 người được quyền làm việc 8 giờ ngày , từ năm 1889 ,ngày 1-5 là ngày Quốc tế lao động

*Nhận xét về phong trào công nhân so với trước Công xã pa ri :phát triển rộng , hoạt động trên phạm vi lớn hơn ở nhiều nước .

2. Quốc tế thứ hai 1889-1914 

a. Hoàn cảnh:

– Sự ra đời của những tổ chức công nhân và chính đảng của giai cấp công nhân ra đời (như 1875 :Đảng cã hội dân chủ Đức ; 1879 Đảng Công nhân Pháp; 1883 nhóm Giải phóng lao động Nga hình thành .)
– Đòi hỏi phải thành lập một tổ chức quốc tế mới thay cho Quốc tế thứ nhất, nên ngày 14-7-1889 kỷ niệm 100 năm ngày phá ngục Ba xti , 400 đại biểu công nhân của 22 nước họp Đại hội ở Pa ri tuyên bố thành lập Quốc tế thứ hai

b. Hoạt động từ 1889-1914
-1889- 1895 : dưói sự lãnh đạo của Ang ghen , Quốc tế thứ hai đóng góp vào sự phát triển của công nhân thế giới .
– 1895- 1914 : sau khi Ang ghen mất 1895 đã xa rời đường lối đấu tranh cách mạng , thỏa hiệp với tư sản , không tích cực chống chiến tranh đế quốc , đẩy quần chúng vào những cuộc chiến tranh vì quyền lợi của bọn đế quốc nên Quốc tế thứ hai rã , trừ Đàng Công nhân xã hội dân chủ Nga với lãnh tụ là Lê nin .

II. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CUỘC CÁCH MẠNG NGA 1905-1907

1. Lê Nin và việc thành lập đảng vô sản liểu mới ở Nga

– Lê nin ( 1870-1924) tham gia tuyên truyền chủ nghĩa Mác
– 1903 thành lập Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga
* Nội dung Cương lĩnh của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga :
– Cương lĩnh khẳng định nhiệm vụ chủ yếu của Đảng là tiến hành Cách mạng xã hội chủ nghĩa .
– Đánh đổ chính quyền của giai cấp tư sản thành lập chuyên chính vô sản .
– Trước mắt là đánh đổ chế độ Nga Hòang thành lập nước Cộng hòa , thi hành nhữngcải cách dân chủ , giải quyếtvấn đề ruộng đất cho nông dân.
* Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là Đảng kiểu mới vì:
– Vì Đảng triệt để đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp công nhân , mang tính giai cấp, tính chiến đấu triệt để .
– Vì Đảng chống chủ nghĩa cơ hội và tuân theo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác .
– Vì Đảng biết dựa vào nhân dân và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng

2. Cách mạng Nga 1905-1907

+ Nguyên nhân dẫn đến cuộc cách mạng Nga 1905-1907 

– Đầu thế kỷ XX nước Nga khủng hỏang .
– Mâu thuẫn giai cấp gay gắt , nhân dân căm ghét chế độ Nga Hoàng thối nát.
– Thất bại của Nga trong chiến tranh Nga – Nhật làm cho kinh tế , chính trị xã hội khủng hoảng trầm trọng .

+ Diễn biến của Cách mạng Nga 1905-1907:
– Mở đầu bằng sự kiện ngày 9-1-1905 , 14 vạn công nhân pê-téc-bua biểu tình trước cung điện mùa Đông, đưa yêu sách lên Nga Hoàng.
– Cuộc đấu tranh lôi kéo mọi tầng lớp nhân dân tham gia ( Cả nông dân và binh lính…) tiến lên đấu tranh vũ trang .
– Đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Matsxocova tháng 12-1905
– Kéo dài đến năm 1907.

*Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Nga 1905-1907:

+ Đối với nước Nga:

– Giáng 1 đòn chí tử vào nền thống trị của địa chủ và tư sản .
– Làm suy yếu chế độ Nga Hoàng.
– Là bước chuẩn bị cho cuộc CMXHCN sẽ diễn ra vào năm 1917

+ Đối với thế giới: ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở thuộc địa và phụ thuộc .

B. Bài tập SGK về Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX SGK Lịch sử 8

Dưới đây là 2 bài tập Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX SGK Lịch sử 8

Bài 1 trang 50 SGK Lịch sử 8
Bài 2 trang 50 SGK Lịch sử 8

Để tham khảo toàn bộ nội dung các em có thể đăng nhập vào tailieu.vn để tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải bài tập trước và bài tập tiếp theo dưới đây:

>> Bài trước: Giải bài Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX SGK Lịch sử 8 

>> Bài tiếp theo: Giải bài Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX SGK Lịch sử 8 

1098958

Tài liệu liên quan


Xem thêm