Giải bài Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên SGK Lịch sử 8

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: 0.54 M | File type: PDF
of x

Giải bài Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên SGK Lịch sử 8. Tài liệu giải bài tập 1,2 trang 9 SGK sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức của bài học Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. Đồng thời, với các định hướng gợi ý giải bài tập đi kèm sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em trong quá trình tự trau dồi và rèn luyện kỹ năng giải bài tập.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giai-bai-nhung-cuoc-cach-mang-tu-san-dau-tien-sgk-lich-su-8-w4abuq.html

Nội dung


A. Tóm tắt lý thuyết Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên SGK Lịch sử 8

I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu sang các thế kỉ XB-XVII
1) Một nền sản xuất mới ra đời

- Xảy ra vào giữa thế kỷ XV
- Trong khi xã hội phong kiến đã suy yếu, bị chính quyền phong kiến kèm hãm, song không
thể ngăn cản được sự phát triển của nó .
- Chia làm hai giai cấp:
+ Giai cấp vô sản
+ Giai cấp tư sản
- Qúy tộc và thương nhân thì cướp bóc của cải, tài nguyên vì vậy mà giàu lên nhanh chóng
- Qúy tộc phong kiến, tư sản dung bạo lực cướp ruộng đất vì thế mà nông nô không có ruộng và phải làm thuê trong xí nghiệp của tư bản.
- Có vốn, có công nhân làm thuê nên mở rộng kinh doanh, lập các xưởng sản xuất lớn, công trường thủ công,..
⇒ nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán , các ngân hàng được thành lập và ngày càng có giá trị to lớn hơn.

– Với sự phát triển của sản xuất :
+ các chủ xưởng , đồn điền và các thương nhân giàu có là những giai cấp tư sản.
+ đông đảo công nhân làm thuê là giai cấp tư sản.
⇒  Vì những thay đổi trên nên dẫn tới mâu thuẫn giữa các tầng lớp trong xã hội
Hệ quả: một cuộc cách mang nổ ra để lật đổ chế độ phong kiến.

2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI

a) Nguyên nhân:
- Thế kỉ XVI, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa Nê- đéc-lan phát triển, nhưng bị vương quốc Tây Ban
Nha kìm hãm, ngăn cản.
- Chính sách cai trị hà khắc của Tây Ban Nha, dẫn đến mâu thuẫn dân tộc lên cao.
b) Diễn biến:
- Tháng 8 – 1566, một cuộc khởi nghĩa lớn nổ ra nhưng bị đàn áp đẫm máu
- Đến năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-Lan thành lập nước Cộng Hòa. Rồi tiếp tục đánh mãi
tới năm 1648, nền độc lập của Hà Lan mới chính thức được công nhận
c) Kết quả: cách mạng thắng lợi
d) Ý nghĩa:
- Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới
- Hà Lan được giải phóng, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

II. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII
1) Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh

- Thế kỉ XVI-XVII, kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Anh phát triển mạnh.
- Địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản và trở thành quý tộc mới.
- Giai cấp tư sản và quý tộc mới mâu thuẫn chế độ quân chủ chuyên chế.
⇒ cuộc đấu tranh lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa..

2) Tiến trình cách mạng: (giảm tải)
3) Kết quả, ý nghĩa

a. Kết quả: cuộc cách mạng tư sản Anh đã thành công
b.  Ýnghĩa:
+ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn, đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản
và quý tộc mới.
+ Là cuộc mạng tư sản không triệt để.

III. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân chiến tranh

- Thế kỉ XVIII, thực dân Anh thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ và tiến hành cai trị bóc lột.
- Giữa thế kỉ XVIII, kinh tế tư bản chủ nghĩa ở 13 thuộc địa phát triển nhưng bị thưc dân Anh kìm hãm,
ngăn cản.
- Toàn thể nhân dân Bắc Mĩ mâu thuẫn với thực dân Anh
⇒  dưới sựu lãnh đạo của giai cấp tư sản, chủ đồn điền, chủ nô => nhân dân đấu tranh .

2. Diễn biến cuộc chiến tranh:

- Tháng 2/ 1773 nhân dân Bô- xton nổi dậy
- Từ 5/9-26/10/1774, đại biểu các thuộc địa Bắc Mĩ đã họp Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a, đòi vua Anh xóa bỏ các luật lệ cấm vô lí. Nhà vua không
chấp nhận.
- Ngày 4/1775 chiến tranh bùng nổ, chỉ huy quân thuộc địa là Giocc-giơ Oa-sinh-tơn
- Ngày 4/7/1776, Tuyên ngôn Độc lập ra đời. Năm 1777 quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga

3. Kết quả và ý nghĩa cuộc hiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

a) Kết quả:
- Chiến tranh kết thúc thắng lợi với sự ra đời của một quốc gia mới- Hợp chủng quốc Mĩ. Năm 1787, Hiến pháp được ban hành.
b) Ý nghĩa:
- Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộc của chủ nghĩa thực dân, làm cho nền kinh tế tư bản Mĩ phát triển. Do đó cuộc chiến tranh giành độc lập này đồng thời cũng là một cuộc cách mạng tư sản, có ảnh hưởng đến các nước.

B. Bài tập SGK về Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên SGK Lịch sử 8

Dưới đây là 2 bài tập Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên SGK Lịch sử 8

Bài 1 trang 9 SGK Lịch sử 8
Bài 2 trang 9 SGK Lịch sử 8

Để tham khảo toàn bộ nội dung các em có thể đăng nhập vào tailieu.vn để tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải bài tập trước và bài tập tiếp theo dưới đây:

>> Bài tiếp theo: Giải bài Cách mạng tư sản Pháp (1789 -1794) SGK Lịch sử 8 

1098894

Tài liệu liên quan


Xem thêm