Gia hạn giấy phép xây dựng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Xây dựng, Kiến trúc,

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Gia hạn giấy phép xây dựng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Xây dựng, Kiến trúc,. Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Xây dựng, Kiến trúc, Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/gia-han-giay-phep-xay-dung-thong-tin-linh-vuc-thong-ke-xay-dunga-kien-truca-u3xrtq.html

Nội dung


  1. Gia hạn giấy phép xây dựng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Xây dựng, Kiến trúc, Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sở hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận;
  2. Tên bước Mô tả bước Bộ phận tiếp nhận chuyển đến phòng Quản lý Kiến trúc và Quy 2. hoạch; Phòng Quản lý Kiến trúc và Quy hoạch xử lý và trình lãnh đạo 3. Sở xem xét, ký duyệt; Phòng Quản lý Kiến trúc và Quy hoạch chuyển hồ sơ cho bộ 4. phận tiếp nhận; 5. Bộ phận tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức (cá nhân). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (01 bản chính). 2. - Giấy phép xây dựng (01 bản chính). Số bộ hồ sơ: 01
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (phụ Quyết định số 72/2007/QĐ- 1. lục 05). UBND... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công thì Nghị định số 1. người xin cấp Giấy phép xây dựng phải xin gia hạn 12/2009/NĐ-CP ng... Giấy phép xây dựng
195544

Tài liệu liên quan


Xem thêm