Fifteen Thousand Useful Phrases A Practical - part 9

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 72 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
of x

Fifteen Thousand Useful Phrases A Practical - part 9. Tôi chỉ cần quan sát tôi cần nói không có gì trong lời khen ngợi khó quan sát tôi cần phải bảo vệ bản thân mình ngay tại đây tôi không khẳng định cũng không phủ nhận tôi tiếp theo với giả định ngầm lưu ý với niềm vui cụ thể tôi nhận thấy nó như là nơi có một thể hiện, tôi nhận thấy tình cờ cácthực tế. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/fifteen-thousand-useful-phrases-a-practical-part-9-4stztq.html

Nội dung


563222