of x

Fans and Blowers

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 53 | FileSize: 6.74 M | File type: PDF
0 lần xem

Fans and Blowers. This session is intended to discuss the following:Types and working principle of fans and blowers, applications of various fans and blowers, pressure rise flow coefficient and efficiency Pressure rise, flow coefficient and efficiency, velocity triangles, performance characteristics, fan laws. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/fans-and-blowers-s2abuq.html

Nội dung

tailieumienphi xin giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Fans and Blowers.Để chia sẽ thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Kỹ Thuật - Công Nghệ,Năng lượng đưa vào cho học tập.Xin mời bạn đọc đang tìm cùng xem ,Tài liệu Fans and Blowers trong chủ đề ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Năng lượng được giới thiệu bởi thành viên nang-luong đến mọi người nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Năng lượng , có tổng cộng 53 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng mục còn có Fans and Blowers, Blowers and Compressors, Components of Fan, Parts of a Fan, Centrifugal Fans ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
This session is intended to discuss the following:Types and working principle of fans and blowers, applications of various fans and blowers, pressure rise flow coefficient and efficiency Pressure rise, flow coefficient and efficiency, velocity triangles, performance characteristics, fan laws PEMP, nói thêm RMD 2501 Fans and Blowers,còn cho biết thêm Session delivered by:, nói thêm là Prof, nói thêm Q H, bên cạnh đó Prof Q, cho biết thêm H, ngoài ra Nagpurwala 06a © M, cho biết thêm S, kế tiếp là Ramaiah School of Advanced Studies 1 Session Objectives PEMP, cho biết thêm RMD 2501 This session is intended to discuss the following: • Types and working principle of fans and blowers, bên cạnh đó • Applications of various fans and blowers, bên cạnh đó • Pressure rise flow coefficient and efficiency,còn cho biết thêm rise,, bên cạnh đó • Velocity triangles, nói thêm là • Performance characteristics, bên cạnh đó • Fan laws 06a © M, bên cạnh đó S, nói thêm là Ramaiah School of Advanced Studies 2 What is a Fan? PEMP, bên cạnh đó RMD 2501  Any device that produces a current of air by the movement of,còn cho biết thêm broad surfaces can be called a fan
PEMP
RMD 2501

Fans and Blowers
Session delivered by:
Prof. Q H
Prof Q.H. Nagpurwala

06a

© M.S. Ramaiah School of Advanced Studies

1

Session Objectives

PEMP
RMD 2501

This session is intended to discuss the following:

• Types and working principle of fans and blowers
• Applications of various fans and blowers
• Pressure rise flow coefficient and efficiency
rise,
• Velocity triangles
• Performance characteristics
• Fan laws

06a

© M.S. Ramaiah School of Advanced Studies

2

What is a Fan?

PEMP
RMD 2501

 Any device that produces a current of air by the movement of
broad surfaces can be called a fan.
 Fans fall under the general classification of “turbomachinery”
turbomachinery
and have a rotating impeller at least partially encased in a
stationary housing.
 Fans are similar in many respects to pumps. Both are
turbomachines that transfer energy to a flowing fluid. It is easy to
distinguish between fans and pumps: pumps handle liquids; fans
handle gasses.
 Broadly speaking, the function of a fan is to propel, displace, or
move air or gas.
06a

© © M.S. Ramaiah School of Advanced Studies
M. S. Ramaiah School of Advanced Studies, Bangalore

3

Fans, Blowers and Compressors

PEMP
RMD 2501

Fans, bl
F
blowers and compressors are diff
d
differentiated b the method used to
i d by h
h d
d
move the air, and by the system pressure they must operate against.
Difference Between Fans, Blower and Compressors
Difference Between Fans Blower and Compressors
Equipment

Specific Ratio

Pressure Rise (mmWC)

Fans

Up to 1.11
Up to 1 11

1136

Blowers 

1.11 to 1.20

1136 to 2066

Compressors

More than 
More than
1.20

As per American Society of Mechanical Engineers
(ASME) the specific ratio – the ratio of the
discharge pressure to the suction pressure – is used
for defining the fans and blowers
06a

© © M.S. Ramaiah School of Advanced Studies
M. S. Ramaiah School of Advanced Studies, Bangalore

4

Components of Fan/Blower System

PEMP
RMD 2501

Turning Vanes
(typically used on
short radius elbows)
Outlet Diff
O tl t Diffusers

Provide air for
ventilation and
industrial
processes that
need air flow
Filter

Heat
Exchanger
Baffles

Inlet
Vanes
Motor
Controller

Centrifugal Fan/Blower
Belt Drive

06a

Variable Frequency Drive
Motor

© © M.S. Ramaiah School of Advanced Studies
M. S. Ramaiah School of Advanced Studies, Bangalore

5

1098818

Sponsor Documents