Evaporative Air-Conditioning: Applications for Environmentally Friendly Cooling

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 87 | FileSize: 7.38 M | File type: PDF
of x

Evaporative Air-Conditioning: Applications for Environmentally Friendly Cooling. Under the right conditions and applications, evaporative air-conditioning (EAC) technologies can provide excellent cooling and ventilation with minimal energy consumption. Evaporative air-conditioning technologies are being used increasingly in residential and commercial applications worldwide. EAC technologies, which rely on water as a coolant rather than on chemical refrigerants, are economical to produce and use and have important environmental benefits. This paper introduces the technical aspects of EAC, reviews EAC's scope of application, and surveys the specific climatic conditions under which EAC can be used most effectively in industrialized and developing countries..... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/evaporative-air-conditioning-applications-for-environmentally-friendly-cooling-xb41tq.html

Nội dung


Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ... - tailieumienphi.vn 670171