of x

Ebook Xã hội mở: Cải cách Chủ nghĩa tư bản Toàn cầu

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 412 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Ebook Xã hội mở: Cải cách Chủ nghĩa tư bản Toàn cầu. Nội dung ebook trình bày các khái niệm về tư duy và thực tại, phê phán kinh tế học, phản thân trong các thị trường tài chính, phản thân trong lịch sử, vấn đề các giá trị xã hội và hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-xa-hoi-mo-cai-cach-chu-nghia-tu-ban-toan-cau-taebuq.html

Nội dung

TLMP xin chia sẽ đến mọi người thư viện Ebook Xã hội mở: Cải cách Chủ nghĩa tư bản Toàn cầu.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện Khoa Học Xã Hội,Chính trị học đưa vào cho công tác giảng dạy.Xin mời thành viên đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Ebook Xã hội mở: Cải cách Chủ nghĩa tư bản Toàn cầu thuộc danh mục ,Khoa Học Xã Hội,Chính trị học được giới thiệu bởi bạn chinhtrihoc đến mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào danh mục Khoa Học Xã Hội,Chính trị học , có tổng cộng 412 trang , thuộc file .PDF, cùng chuyên mục còn có Ebook Xã hội mở, Chủ nghĩa tư bản toàn cầu, Tư duy và thực tại, Phê phán kinh tế học, Phản thân trong lịch sử, Vấn đề các giá trị xã hội, Hệ thống tư bản chủ nghĩa ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Nội dung ebook biểu thị những khái niệm về tư duy và thực tại, phê phán kinh tế học, phản thân trong những thị trường tài chính, phản thân trong lịch sử, vấn đề những giá trị xã hội và hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu,còn cho biết thêm TỦ SÁCH SOS2 XÃ HỘI MỞ, tiếp theo là Cải cách, ngoài ra Chủ nghĩa tư bản, tiếp theo là Toàn cầu GEORGE SOROS TỦ SÁCH SOS2 GEORGE, nói thêm là SOROS, nói thêm là XÃ HỘI MỞ, bên cạnh đó Cải cách, bên cạnh đó Chủ nghĩa tư bản, nói thêm Toàn cầu, tiếp theo là Người dịch: Nguyễn Quang A GEORGE, bên cạnh đó SOROS, nói thêm là OPEN SOCIETY,còn cho biết thêm Reforming, tiếp theo là Global Capitalism PublicAffairs New York, ngoài ra 2000 Mục lục, nói thêm là Lời giới thiệu, ngoài ra Lời cảm ơn,còn cho biết thêm Dẫn nhập v, tiếp theo là vii, kế tiếp là ix Phần I: Khung khổ khái niệm, cho biết thêm 1, tiếp theo là Tư duy và Thực tại,còn cho biết thêm 2,còn cho biết thêm Phê phán Kinh tế học, cho biết thêm 3, tiếp theo là Phản thân trong những thị trường tài chính, nói thêm là 4, nói thêm Phản thân trong lịch sử, kế tiếp là 5, thêm nữa Xã hội mở như một Lí tưởng, nói thêm là 6, cho biết thêm Vấn đề những giá trị xã hội 3, nói thêm là 38, cho biết thêm 58, nói thêm 91, tiếp theo là 116, nói thêm 138 Phần II: Thời điểm Hiện tại trong Lịch sử, nói thêm 7, thêm nữa Hệ thống Tư bản Chủ nghĩa Toà
TỦ SÁCH SOS2

XÃ HỘI MỞ
Cải cách
Chủ nghĩa tư bản
Toàn cầu

GEORGE

SOROS

TỦ SÁCH SOS2

GEORGE
SOROS
XÃ HỘI MỞ
Cải cách
Chủ nghĩa tư bản
Toàn cầu
Người dịch: Nguyễn Quang A

GEORGE
SOROS
OPEN SOCIETY
Reforming
Global Capitalism

PublicAffairs

New York
2000

Mục lục
Lời giới thiệu
Lời cảm ơn
Dẫn nhập

v
vii
ix

Phần I: Khung khổ khái niệm
1. Tư duy và Thực tại
2. Phê phán Kinh tế học
3. Phản thân trong các thị trường tài chính
4. Phản thân trong lịch sử
5. Xã hội mở như một Lí tưởng
6. Vấn đề các giá trị xã hội

3
38
58
91
116
138

Phần II: Thời điểm Hiện tại trong Lịch sử
7. Hệ thống Tư bản Chủ nghĩa Toàn cầu
8. Khủng hoảng Tài chính 1997-1999
9. Ai Mất nước Nga?
10. Một Cấu trúc Tài chính Toàn cầu Mới
11. Cấu trúc Chính trị Toàn cầu
12. Liên minh Xã hội Mở

167
208
235
265
301
330

Kết luận
Chỉ mục

360
361

1102995

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm