Ebook Xã hội mở: Cải cách Chủ nghĩa tư bản Toàn cầu

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 412 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Xã hội mở: Cải cách Chủ nghĩa tư bản Toàn cầu. Nội dung ebook trình bày các khái niệm về tư duy và thực tại, phê phán kinh tế học, phản thân trong các thị trường tài chính, phản thân trong lịch sử, vấn đề các giá trị xã hội và hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn cầu.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-xa-hoi-mo-cai-cach-chu-nghia-tu-ban-toan-cau-taebuq.html

Nội dung


TỦ SÁCH SOS2

XÃ HỘI MỞ
Cải cách
Chủ nghĩa tư bản
Toàn cầu

GEORGE

SOROS

TỦ SÁCH SOS2

GEORGE
SOROS
XÃ HỘI MỞ
Cải cách
Chủ nghĩa tư bản
Toàn cầu
Người dịch: Nguyễn Quang A

GEORGE
SOROS
OPEN SOCIETY
Reforming
Global Capitalism

PublicAffairs

New York
2000

Mục lục
Lời giới thiệu
Lời cảm ơn
Dẫn nhập

v
vii
ix

Phần I: Khung khổ khái niệm
1. Tư duy và Thực tại
2. Phê phán Kinh tế học
3. Phản thân trong các thị trường tài chính
4. Phản thân trong lịch sử
5. Xã hội mở như một Lí tưởng
6. Vấn đề các giá trị xã hội

3
38
58
91
116
138

Phần II: Thời điểm Hiện tại trong Lịch sử
7. Hệ thống Tư bản Chủ nghĩa Toàn cầu
8. Khủng hoảng Tài chính 1997-1999
9. Ai Mất nước Nga?
10. Một Cấu trúc Tài chính Toàn cầu Mới
11. Cấu trúc Chính trị Toàn cầu
12. Liên minh Xã hội Mở

167
208
235
265
301
330

Kết luận
Chỉ mục

360
361

1102995

Tài liệu liên quan


Xem thêm