Ebook Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam: Phần 1 - Vũ Ngọc Lan

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 54 | Page: 174 | FileSize: 6.91 M | File type: PDF
of x

Ebook Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam: Phần 1 - Vũ Ngọc Lan. Ebook Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam: Phần 1 do Vũ Ngọc Lan biên soạn bao gồm hai phần đầu, trong đó phần 1 trình bày về nội dung và hình thức nghệ thuật của tục ngữ, ca dao, dân ca và mối tương quan giữa những loại văn học dân gian này với văn học thành văn; phần 2 trình bày về những bài tục ngữ, ca dao và dân ca về quan hệ thiên nhiên.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-tuc-ngu-ca-dao-dan-ca-viet-nam-phan-1-vu-ngoc-lan-lud8tq.html

Nội dung


... - tailieumienphi.vn 962443