Xem mẫu

Nguyên tắc 5<br /> Thái độ là điều quan trọng nhất<br /> “Cuộc cách mạng lớn nhất trong thế hệ của tôi là khám phá ra<br /> rằng bằng cách thay đổi các thái độ suy nghĩ trong đầu, bạn có thể<br /> thay đổi các diện mạo bên ngoài cuộc sống của bạn”<br /> - William James<br /> <br /> Mọi người được xem là may mắn khi dường như họ tiến bộ nhanh và vượt lên cao hơn<br /> trong một khoảng thời gian ngắn hơn so với những người khác. Bất cứ khi nào, một người<br /> nào đó được thăng tiến lên vị trí đứng đầu trong lĩnh vực của mình và thực hiện được<br /> những điều tuyệt vời với cuộc sống của người đó, thì những người không làm được tốt như<br /> người đó sẽ luôn luôn gán cho sự thành công của người đó là sự may mắn.<br /> Khi bạn chịu trách nhiệm về việc tạo ra tương lai của chính bạn hơn là việc chờ đợi một<br /> điều gì đó sẽ xảy đến với bạn, bạn bắt đầu trải qua nhiều và nhiều sự kiện mà một người<br /> bình thường xem như là sự may mắn. Bạn muốn kết hợp chặt chẽ các nguyên tắc mà chúng<br /> ta đang thảo luận trong cuốn sách này vào đời sống của bạn vì thế bạn có thể có nhiều hơn<br /> những gì bạn mong muốn, nhanh hơn và dễ dàng hơn so với những gì bạn có thể nếu bạn đã<br /> trải qua nhiều năm làm việc chăm chỉ.<br /> Có lẽ đây là một trong những tác nhân may mắn có sức mạnh nhất, là điều có thể tạo ra<br /> hay phá hủy bạn trong suốt cuộc đời của bạn, là đặc trưng của uy tín cá nhân của bạn, thái<br /> độ mà bạn mang đến cho thế giới và cho tất cả mọi mối quan hệ của bạn.<br /> Sự ưa thích là một nhân tố may mắn cần thiết. Nguyên tắc ưa thích nói rằng: “Càng có<br /> nhiều người thích bạn, thì họ sẽ càng mở rộng hơn ảnh hưởng của bạn và họ sẽ càng giúp<br /> bạn nhiều hơn để đạt được các mục tiêu của bạn”.<br /> Những người nổi tiếng nhất cũng thường có khuynh hướng là người có ảnh hưởng nhất<br /> trong mọi lĩnh vực. Một thái độ tinh thần tích cực được kết hợp một cách chặt chẽ với sự<br /> thành công trong hầu hết mọi việc bạn thực hiện. Tục ngữ có câu: “Không phải do năng<br /> Tự tạo tương lai của chính mình<br /> <br /> Ebook.vn<br /> <br /> khiếu của bạn nhưng thái độ của bạn quyết định đỉnh cao của bạn”. Khi bạn trở thành một<br /> người lạc quan, tích cực một cách chân thật, mọi người sẽ mở các cánh cửa cơ hội dành cho<br /> bạn mà sẽ khép lại với hầu hết mọi người khác.<br /> Phần lớn con người rất dễ xúc động . Chúng ta giải quyết mọi việc một cách dễ xúc<br /> động và sau đó bào chữa một cách hợp lý. Hầu hết chúng ta hoàn toàn được kiểm soát bởi<br /> các cảm giác của chúng ta trong mọi tình huống và đặc biệt trong các giao tiếp của chúng ta<br /> đối với những người khác. Trong một cuộc tranh cãi giữa lý trí và cảm xúc, cảm xúc luôn<br /> chiến thắng.<br /> Nếu bạn thực sự muốn trải qua một dòng chảy liên tục của sự may mắn và các tình<br /> huống vui vẻ, bạn phải nhờ vào chính bạn để phát triển tính cách cá nhân bộc lộ sự ấm áp<br /> và sự tự tin, và những điều đó sẽ lôi cuốn những người khác đến với bạn ở bất cứ nơi nào<br /> bạn đến. Và nhân cách đích thực của bạn luôn được biểu lộ trong thái độ cư xử của bạn đối<br /> với người khác.<br /> Điều duy nhất bạn không thể giấu<br /> Earl Nightingale, một nhà bình luận trên sóng phát thanh nổi tiếng đã gọi thái độ là từ<br /> quan trọng nhất trong ngôn ngữ tiếng Anh hay trong bất cứ ngôn ngữ nào khác. Thái độ của<br /> bạn có thể được định rõ như hình thức xúc cảm phổ biến đối với bất cứ người nào hay<br /> trong bất cứ tình huống nào. Đó là điều duy nhất về bạn để mọi người chú ý ngay lập tức.<br /> Nó thể hiện ra từ bạn ở sự biểu lộ trên khuôn mặt, giọng nói và ngôn ngữ cơ thể của bạn. Nó<br /> được cảm nhận ngay trong mỗi một tác động của con người.<br /> Mọi người xung quanh bạn bị ảnh hưởng bởi thái độ của bạn và hầu như gây tác động<br /> trở lại ngay lập tức đối với bạn. Khi bạn tỏ ra tin cậy, vui vẻ và đáng yêu với mọi người, họ<br /> cũng sẽ đáp lại với sự tin cậy, vui vẻ và đáng yêu đối với bạn.<br /> Hãy tưởng tượng hai người đang cùng ghé thăm một doanh nghiệp trong một khoảng<br /> thời gian ngắn riêng biệt. Một người trong họ vui vẻ, thân thiện và thân mật. Người còn lại<br /> nghiêm nghị, buồn rầu và sợ hãi. Bạn sẽ nghĩ ai trong số hai người này sẽ đi qua được người<br /> gác cổng và được đưa vào gặp người khách hàng trong tương lai?<br /> Nếu bạn có một sự lựa chọn khi mua một sản phẩm hay một dịch vụ, hoặc tiến hành<br /> công việc kinh doanh với hai người khác nhau, bạn sẽ chọn người nào, người lạc quan hay<br /> là người bi quan?<br /> Tự tạo tương lai của chính mình<br /> <br /> Ebook.vn<br /> <br /> Hãy là một người biết hợp tác làm việc<br /> Trong công việc, khả năng hợp tác tốt với người khác để cộng tác và trở thành người<br /> làm việc theo nhóm là một trong những năng lực được đánh giá cao nhất của những người<br /> nhân viên được đánh giá cao nhất. Trong một nghiên cứu sau khi khảo sát doanh thu trong<br /> các cơ quan, đã khám phá ra rằng mọi người thường bỏ ra nhiều thời gian hơn vì không có<br /> khả năng hòa nhập với những người khác hơn so với bất cứ lý do nào khác.<br /> Ngay cả trong thời kỳ suy thoái kinh tế, những người tiêu cực là những người thường<br /> bỏ việc trước. Những người lạc quan, là những người thường hòa nhập với mọi người,<br /> thường là người ra đi cuối cùng. Nếu vì một lý do nào đó, họ bỏ việc, họ luôn là người được<br /> chủ trước hoặc một người khác thuê lại đầu tiên.<br /> Một trong những cách để đảm bảo bạn có một cuộc sống tốt đẹp là vì bạn được mọi<br /> người cùng làm yêu thích và đánh giá cao bạn. Bạn sẽ có được thêm nhiều cơ hội và những<br /> sự thăng tiến đều đặn hơn. Bạn sẽ được trả nhiều tiền hơn và chịu nhiều trách nhiệm lớn<br /> hơn. Do thái độ tinh thần lạc quan của bạn, mọi người xung quanh cả cấp trên và cấp dưới<br /> bạn, những người cùng một trình độ với bạn sẽ muốn bạn thành công và sẽ làm mọi điều có<br /> thể để giúp bạn.<br /> Một người với một thái độ tích cực có thể tạo ra nhiều bước tiến bộ hơn trong hai năm<br /> so với một người có thái độ tiêu cực có thể phải thực hiện trong 10 đến 20 năm. Tất cả<br /> chúng ta đều thích giao dịch và làm việc với những người dễ chịu và những người làm cho<br /> chính chúng ta cảm thấy tốt hơn khi chúng ta ở xung quanh họ, và các lời nói cũng như cách<br /> cư xử của chúng ta cũng được chúng ta kiểm soát sẽ tốt hơn nhiều.<br /> Hãy kiểm soát hoàn toàn các lời nói, hành động, và tin chắc rằng mọi điều bạn làm sẽ hỗ<br /> trợ cho bạn. Mỗi ngày hãy kiên quyết để cư xử như mẫu người bạn muốn được người khác<br /> nghĩ đến và được nhắc đến.<br /> Chìa khóa cho nhân cách của bạn<br /> Lòng tự trọng chính là chìa khóa cho nhân cách của chính bạn. Cách bạn cảm nhận một<br /> cách thành thật về chính mình như thế nào sẽ quyết định nhiều hơn đến ảnh hưởng của bạn<br /> đối với những người khác so với bất cứ tác nhân nào khác. Lòng tự trọng của bạn được xác<br /> định rõ nhất như việc bạn yêu thích chính bản thân mình nhiều như thế nào . Bạn càng yêu<br /> thích và tôn trọng chính bản thân mình thì bạn sẽ được những người khác yêu thích và tôn<br /> Tự tạo tương lai của chính mình<br /> <br /> Ebook.vn<br /> <br /> trọng hơn. Mọi điều bạn nói và làm để xây dựng và củng cố lòng tự trọng của chính mình cải<br /> thiện thái độ và các mối quan hệ của bạn với những người khác.<br /> Đây là một cách nói khác rằng thế giới bên ngoài của bạn sẽ là một sự phản chiếu của<br /> thế giới bên trong bạn. Các mối quan hệ thuộc thế giới bên ngoài của bạn sẽ là sự phản<br /> chiếu của giá trị cá nhân thuộc thế giới bên trong của bạn.<br /> Tình trạng sáng suốt về tinh thần rất giống với tình trạng sung sức của cơ thể; cả hai<br /> đều yêu cầu phải có sự luyện tập thường xuyên. Đúng như việc bạn có được sung sức của cơ<br /> thể bằng cách luyện tập cơ thể của bạn; bạn sẽ có được sự sáng suốt về tinh thần bằng cách<br /> luyện tập trí tuệ của bạn. Bạn tạo nên các cơ bắp của cơ thể bằng cách liên tục tác động vào<br /> chúng. Bạn tạo nên các niềm tin của tinh thần, các mức độ của lòng tự trọng, tư cách đứng<br /> đắn và sự tự tin của bạn, cũng bằng cách tác động vào chúng theo các cách riêng biệt.<br /> Bạn ăn các loại thức ăn có đủ chất dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe mỗi ngày để nuôi<br /> nấng và duy trì tình trạng sức khỏe và năng lượng cho cơ thể. Cùng lúc đó, bạn nuôi dưỡng<br /> trí óc của mình với thức ăn tinh thần mỗi ngày để giữ cho chính bạn luôn vui vẻ, lạc quan<br /> cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.<br /> Chương trình dành cho sự sáng suốt về tinh thần của bạn<br /> Bạn đã nói về nhiều bài tập trong chương trình dành cho sự sáng suốt về tinh thần của<br /> bạn. Chúng ta hãy xem xét một vài bài tập trong số chúng khi có nhiều thời gian hơn:<br /> Đầu tiên, để loại bỏ các xúc động tiêu cực của sự giận dữ, sự ghen tị, sự oán giận, than<br /> vãn, bạn đưa ra quyết định có ý thức để chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với cuộc sống của<br /> bạn, cho mọi điều đã tạo nên bạn bây giờ và mọi điều bạn sẽ trở thành. Bạn từ chối xin lỗi<br /> hay đổ lỗi cho bất cứ một người nào khác. Bạn nhìn thấy chính mình như sức mạnh sáng tạo<br /> chính trong cuộc sống hiện tại và trong tương lai của bạn. Bạn nhận ra rằng bạn là ai ở vị trí<br /> bạn đang ở và bạn là ra sao vì các sự lựa chọn và quyết định của chính bạn trong quá khứ,<br /> và vì bạn đã tạo ra các quyết định và sự lựa chọn này nên chỉ có bạn là người phải chịu trách<br /> nhiệm mà thôi.<br /> Thứ hai, bạn chịu trách nhiệm về cuộc sống của bạn bằng cách nhìn thấy chính bạn chủ<br /> động hơn là thụ động . Bạn làm cho mọi việc xảy ra hơn là ngồi chờ đợi và hy vọng rằng<br /> chúng sẽ xảy ra. Bạn thấy chính mình như một người làm chủ của sự thay đổi hơn là một<br /> nạn nhân của sự thay đổi. Nếu bạn không hạnh phúc về một khía cạnh nào đó trong cuộc<br /> Tự tạo tương lai của chính mình<br /> <br /> Ebook.vn<br /> <br /> sống của bạn, thì bạn sẽ trở nên bận rộn và phải làm một điều gì đó cho nó, nhưng bạn từ<br /> chối chấp nhận các cảm giác tiêu cực cản trở nhân cách của bạn hay che phủ tầm nhìn của<br /> bạn.<br /> Thứ ba, bạn thiết lập các mục tiêu rõ ràng, được viết ra dành cho chính bạn trong mỗi<br /> một lĩnh vực quan trọng trong cuộc đời bạn. Bạn viết ra các kế hoạch hành động để hoàn<br /> thành nó. Bạn tiếp tục làm việc với các mục tiêu chính của bạn mỗi ngày. Bạn duy trì chiều<br /> sức đẩy lên phía trước của động lực và sự tiến bộ nhằm mang lại cho bạn năng lượng và sự<br /> nhiệt tình. Bạn làm cho chính mình trở nên quá bận rộn với việc thực hiện những điều quan<br /> trọng đối với bạn để bạn không có thời gian lo lắng về những sự cáu kỉnh và các tình huống<br /> nhỏ nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.<br /> Sự kết hợp mang tính ấn tượng này của việc chịu hoàn toàn trách nhiệm và việc vạch ra<br /> một kế hoạch được viết ra rõ ràng cho cuộc sống của bạn mang đến cho bạn một khám phá<br /> mới về những gì mà bạn có thể xây dựng nên cao ngang tầm với việc bạn muốn đi đến đâu.<br /> Hai hành động này mang đến cho bạn một cảm giác khác thường của sức mạnh cá nhân và<br /> cho phép bạn tạo ra tương lai của chính mình.<br /> Thứ tư, bạn nhận ra rằng kiến thức và năng lực là các chìa khóa dành cho sự tự do về<br /> tài chính. Bạn học càng nhiều, bạn sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn biết được càng<br /> nhiều trong lĩnh vực của bạn, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để sử dụng lượng kiến thức ngày<br /> càng tăng dần lên của bạn. Bạn tiếp tục làm việc để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Bạn hãy nhớ<br /> rằng nếu bạn không trở nên tốt hơn, bạn sẽ trở nên xấu hơn.<br /> Thứ năm, bạn nhận ra rằng sự thành thạo của cá nhân bạn trong lĩnh vực của mình là<br /> tuyệt đối cần thiết cho sự thành công, thành tích và những gì mà người ta gọi là may mắn.<br /> Thành tích xuất sắc mở ra mọi cánh cửa và là chìa khóa cho việc kiếm được những gì mà<br /> bạn thực sự đáng có.<br /> Thứ sáu, bạn có một kế hoạch cho sự phát triển mang tính cá nhân và chuyên nghiệp<br /> bao gồm việc đọc sách, lắng nghe các chương trình audio, tham dự các khóa học và các hội<br /> nghị chuyên đề và nắm lấy mọi cơ hội gia tăng kiến thức và kỹ năng của bạn. Bạn càng tiếp<br /> tục làm việc để trở nên tốt hơn với những kỹ năng chính bạn cần để đạt được các mục tiêu<br /> của bạn, bạn sẽ càng cảm thấy tự tin và thành thạo hơn. Bạn biết rằng sự thành công không<br /> phải là một sự ngẫu nhiên. May mắn chỉ là một từ mà mọi người dùng để giải thích về<br /> những điều tốt đẹp đang tiếp tục diễn ra đối với những người xuất sắc với những gì họ thực<br /> hiện.<br /> Tự tạo tương lai của chính mình<br /> <br /> Ebook.vn<br /> <br />