Ebook Tự học đánh trống - NXB Văn nghệ TP.HCM

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 11 | Lần xem: 2 | Page: 100 | FileSize: 8.40 M | File type: PDF
of x

Ebook Tự học đánh trống - NXB Văn nghệ TP.HCM. Ebook Tự học đánh trống có nội dung trình bày gồm 7 chương: Chương 1 chơi rock, chương 2 chơi điệu blues, chương 3 chơi điệu shuffle blues, chương 4 chơi điệu funk, chương 5 chơi điệu light funk, chương 6 chơi hard rock, chương 7 chơi điệu bossa nova. Mời các bạn cùng tham khảo để mở rộng kiến thức. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-tu-hoc-danh-trong-nxb-van-nghe-tp-hcm-1fu1tq.html

Nội dung


    657359

    Tài liệu liên quan


    Xem thêm