Ebook Tư duy chiến lược - NXB Tri thức

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 456 | FileSize: 12.34 M | File type: PDF
of x

Ebook Tư duy chiến lược - NXB Tri thức. Tư duy chiến lược là nghệ thuật vượt qua đối thủ cạnh tranh, với nhận thức rằng họ cũng đang cố gắng vượt qua mình. Mỗi chúng ta đều phải áp dụng tư duy chiến lược cách này, hoặc cách khác tại nơi làm việc và ngay ở nhà. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo ebook để tìm hiểu rõ hơn về tư duy chiến lược.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-tu-duy-chien-luoc-nxb-tri-thuc-iqu1tq.html

Nội dung


 1. tu duy 1.pdf
 2. tu duy 2.pdf
 3. tu duy 1.pdf
 4. tu duy 1.pdf
 5. tu duy 2.pdf
 6. tu duy 1.pdf
 7. tu duy 2.pdf
 8. tu duy 1.pdf
 9. tu duy 1.pdf
 10. tu duy 2.pdf
 11. tu duy 1.pdf
 12. tu duy 1.pdf
 13. tu duy 2.pdf
 14. tu duy 1.pdf
 15. tu duy 2.pdf
 16. tu duy 1.pdf
 17. tu duy 1.pdf
 18. tu duy 1.pdf
 19. tu duy 2.pdf
657736