Ebook Từ điển từ khóa khoa học và công nghệ: Tập 2 Bảng tra hoán vị (Phần 1) - Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 3 | Page: 356 | FileSize: 11.80 M | File type: PDF
of x

Ebook Từ điển từ khóa khoa học và công nghệ: Tập 2 Bảng tra hoán vị (Phần 1) - Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường. Từ điển từ khóa khoa học và công nghệ: Tập 2 Bảng tra hoán vị (Phần 1) được biên soạn nhằm thống nhất việc mô tả các chủ đề được đề cập trong các tài liệu khoa học và công nghệ. Mỗi đơn vị tài liệu được mô tả bằng một hoặc mọt số từ khóa khác nhau, tạo thành những điểm truy tìm thông tin độc lập trong cơ sở dữ liệu.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-tu-dien-tu-khoa-khoa-hoc-va-cong-nghe-tap-2-bang-tra-hoan-vi-phan-1-bo-kho-pud8tq.html

Nội dung


962447

Tài liệu liên quan


Xem thêm