Ebook Thiết kế bài giảng Toán 6 (tập 2) - NXB Hà Nội

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 3 | Page: 504 | FileSize: 29.40 M | File type: PDF
of x

Ebook Thiết kế bài giảng Toán 6 (tập 2) - NXB Hà Nội. Ebook Thiết kế bài giảng Toán 6 đã xác định cụ thể mục tiêu cần đạt ở từng bài học nhằm giúp giáo viên có cơ sở định hướng chính xác nhiệm vụ, các việc làm của thầy trò. Ebook còn đưa ra một số trò chơi trí tuệ phù hợp với đặc điểm tâm-sinh lý lứa tuổi thiếu niên nhằm giúp các em củng cố các kiến thức đã học.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-thiet-ke-bai-giang-toan-6-tap-2-nxb-ha-noi-3ww1tq.html

Nội dung


    660565