Xem mẫu

THIÊN<br /> <br /> NHI ẼN<br /> <br /> ĐÀT<br /> <br /> Nườc<br /> <br /> NGUYỄN NHƯAAAI - NGUYỄN HUY THANG - NGUYỄN QUỐC TÍN<br /> <br /> KÌ VĨ<br /> tlúl ĐỀQ<br /> <br /> * ^ | \ |<br /> <br /> V i<br /> <br /> TA<br /> <br /> NGUYỄN NHƯMAI, NGUYỄN HUYTHẤNG<br /> NGUYỄN QUỐC TÍN<br /> <br /> THIÊN NHIÊN ĐẤT N ư ớ c TA<br /> <br /> KÌ VĨ NÚI ĐÈO<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỔNG<br /> <br /> Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam<br /> Nguyễn Như Mai<br /> Kì vĩ núi đèo / Nguyên Như Mai, Nguyên Huy Thắng, Nguyên Quốc Tín. - H .: Kim<br /> Đóng, 2015. - 250tr.: hình v ẽ ; 21 cm. - (Thiên nhiên đất nước ta)<br /> ISBN 9786042058056<br /> 1. Núi 2. Đổi 3. Việt Nam 4. Sách thiếu nhi<br /> 915.970943-dc23<br /> KDM0327p-CIP<br /> <br /> Thiên nhiên đất nước ta - Kì vĩ núi đèo<br /> © Nguyễn Như Mai, Nguyên Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín<br /> Xuất bản theo Hợp đổng sử dụng tác phẩm<br /> giữa nhóm Tác giả và Nhà xuất bản Kim Đổng, 2015<br /> Bản quyén hình ảnh bìa, minh họa thuộc vé Nhà xuất bản Kim Đổng, 2015<br /> <br /> Vẽ bìa và minh họa: Nguyễn Doãn Som<br /> Trình bày bìa: Tô Hổng Thủy<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> N o n ' Sông, Đất - Nước, Gmng - Sơn' tổ hợp hai từ ấy, hai<br /> yếu tố ấy tạo nên một từ thiêng liêng: T ổ quốc.<br /> T ổ quốc không chỉ là khái niệm chung chung, mơ hồ, mà<br /> chính là sông là núi, là mảnh đất tổ tiên chúng ta đã tạo dựng nên,<br /> đã dùng sức lao động để tô điểm và dùng máu xương để bảo vệ.<br /> Càng hiểu và bịết về thiên nhiên đất nước, ta càng thêm yêu,<br /> thêm tự hào về T ổ quốc. Để có sự hiểu biết về non nước mình,<br /> chúng ta phải học trong nhà trường, đọc trong sách báo và trải<br /> nghiệm trong thực tế. Đồng thời, lại phải có ý thức thường xuyên<br /> bồi bổ các kiến thức về địa lí, về thiên nhiên rất cần thiết cho mỗi<br /> con người trong cuộc sống và cả trong công việc sau này. Bạn cần<br /> biết về cương vực, lãnh thổ đất nước khi muốn đi vào nghiệp văn<br /> chương, sử học, ngoại giao. Bạn cần thông thuộc địa hình, địa mạo<br /> khi làm quy hoạch hay kiến trúc. Bạn càng cần nắm rõ về sông,<br /> núi, biển, rừng của T ổ quốc nếu bạn làm nông nghiệp, khai thác<br /> tài nguyên hay thương m ại... Khỏi phải nói, trong cuộc sống hằng<br /> ngày, những kiến thức ấy giúp ích thế nào khi bạn đi du lịch khám<br /> phá; sự hiểu biết sẽ làm cho bạn có ấn tượng sâu sắc hơn và thu<br /> lượm được nhiều điều bổ ích hơn sau mỗi chuyến đi...<br /> <br /> Bộ sách về thiên nhiên đất nước Việt Nam mà chúng tôi giới<br /> thiệu với bạn đọc, đặc biệt với các bạn trẻ, chính là nhằm đem đến<br /> những kiến thức bổ trợ giúp tăng cường vốn hiểu biết về địa lí của<br /> bạn, và ' điều này mới là mục đích chính của bộ sách ' nhằm khơi<br /> gợi tình yêu của mỗi người chúng ta đối với non sông đất nước<br /> mình, bắt đầu từ ý thức tìm hiểu và nhận biết rõ về sông, núi quê<br /> hương, biển, rừng Tổ quốc. Trước mắt, bộ sách sẽ bao gồm bốn<br /> cuốn về núi non, sông ngòi, rừng và biển.<br /> Mặc dù nhóm biên soạn đã cố gắng sưu tầm tư liệu, cập nhật<br /> những thông tin mới và viết sao cho thấu đáo, dễ hiểu, dễ tiếp<br /> nhận, song chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong<br /> bạn đọc góp ý bổ khuyết cho bộ sách. Xin chân thành cám ơn!<br /> <br /> NHÓM BIÊN SOẠN<br /> <br /> Các tác giả xin được đặc biệt cám ơn PGS.<br /> TS địa chất Tạ Hòa Phương đã đóng góp nhiều ý<br /> kiến quý báu, đồng thời cho phép sử dụng một<br /> số tư liệu hình ảnh trong quá trình biên soạn<br /> cuốn sách này.<br /> <br />