Ebook Thế giới toàn cảnh ramses: Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 270 | FileSize: 24.01 M | File type: PDF
of x

Ebook Thế giới toàn cảnh ramses: Phần 1. Phần 1 cuốn sách Thế giới toàn cảnh ramses cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhìn sang thế kỷ mới; toàn cầu hóa, đổi mới, bần cùng hóa; quản lý nguồn tài nguyên thế giới; chủ quyền quốc gia và lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-the-gioi-toan-canh-ramses-phan-1-ml08tq.html

Nội dung


... - tailieumienphi.vn 991928