Ebook Tân Châu xưa: Phần 2 - Nguyễn Văn Kiềm, Huỳnh Minh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 3 | Page: 222 | FileSize: 5.00 M | File type: PDF
of x

Ebook Tân Châu xưa: Phần 2 - Nguyễn Văn Kiềm, Huỳnh Minh. Ebook Tân Châu xưa: Phần 2 giới thiệu tới các bạn về danh nhân tại Tân Châu; ca dao, vè, thơ; giải trí của vùng đất Tân Châu như vận động trường, luật chơi tràm, thú gác cu. Tài liệu giúp các bạn hiểu hơn về con người và miền đất Tân Châu trước đây, tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Văn hóa và những ngành có liên quan.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-tan-chau-xua-phan-2-nguyen-van-kiema-huynh-minh-dvd8tq.html

Nội dung


... - tailieumienphi.vn 962471