Ebook Suy nghĩ về tư duy

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: 25.85 M | File type: PDF
of x

Ebook Suy nghĩ về tư duy. Nội dung của ebook Suy nghĩ về tư duy trình bày các kiến thức khoa học về tư duy và những cái liên quan dựa trên những hiểu biết của người viết nhờ được học, tự học, nghiên cứu, giảng dạy, trải nghiệm chính mình nhiều chục năm qua, và do vậy, không tránh khỏi mang tính chủ quan nhất định.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-suy-nghi-ve-tu-duy-3lgbuq.html

Nội dung


PHAN DŨNG

SUY NGHÓ

veà TÖ DUY

 2013. Tác giả giữ bản quyền.

MỤC LỤC

3

MỤC LỤC
1. Mở đầu ............................................................................................................................... 5
2. Tư duy là gì? ..................................................................................................................... 7
3. Các nghiên cứu về tư duy .......................................................................................... 16
4. Tư duy và hành động .................................................................................................. 24
4.1. Hành động cá nhân .......................................................................................................... 24
4.2. Mối quan hệ giữa tư duy và hành động .................................................................. 27
5. Chuỗi từ nhu cầu đến hành động và ngược lại (chuỗi nhu cầu–hành
động) khi chưa có tư duy .......................................................................................... 32
5.1. Nhu cầu cá nhân và hành động cá nhân.................................................................. 32
5.1.1. Nhu cầu cá nhân ..................................................................................................... 32
5.1.2. Mối liên hệ giữa nhu cầu cá nhân và hành động cá nhân .................... 37
5.2. Xúc cảm cá nhân trong chuỗi nhu cầu–hành động............................................. 41
5.3. Thói quen tự nguyện trong chuỗi nhu cầu–hành động .................................... 51
6. Tư duy trong chuỗi nhu cầu–hành động: tư duy sáng tạo hiện có.............. 56
6.1. Những nhận xét chung về tư duy hiện có .............................................................. 57
6.2. Tư duy rất chủ quan ........................................................................................................ 63
6.3. Phương pháp (tự nhiên) thử và sai: công cụ tư duy thô sơ, năng
suất, hiệu quả thấp, điều khiển kém......................................................................... 64
6.4. Tư duy chưa được chú ý xứng đáng ......................................................................... 76
7. Tư duy sáng tạo cần có: một số nét phác thảo ................................................... 83
8. Đã xuất hiện nhu cầu xã hội đòi hỏi phát triển sáng tạo học và
phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (PPLSTVĐM) .................................... 90
8.1. Sáng tạo – nguyên nhân thành công chính nếu không nói là duy nhất
ở thế kỷ 21 ........................................................................................................................... 92
8.2. Phương pháp thử và sai đã tiến đến những giới hạn ........................................ 99
8.3. Nhu cầu học PPLSTVĐM tăng....................................................................................105
9. Tổng quan các kết quả đạt được trong lĩnh vực phương pháp luận
sáng tạo và đổi mới (PPLSTVĐM) ........................................................................ 107
10. TRIZ – ứng viên tiềm năng để trở thành tư duy cần có ................................ 113

1105993