Ebook Phục hận Toeic tổng hợp mẹo các part trong đề thi Toeic

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 50 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Phục hận Toeic tổng hợp mẹo các part trong đề thi Toeic. Ebook Phục hận Toeic tổng hợp mẹo các part trong đề thi Toeic gồm có 7 chương sẽ giúp các bạn ôn tập và phân tích câu trả lời và nắm được cấu trúc của đề thi. Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-phuc-han-toeic-tong-hop-meo-cac-part-trong-de-thi-toeic-qnebuq.html

Nội dung


THÂN GỬI TOEIC PRACTICE

PHỤC HẬN TOEIC TỔNG HỢP MẸO
CÁC PART TRONG ĐỀ THI TOEIC
Cover: Trương Minh Quân
(Quân Minh)

BELIEVE IN YOURSELF
IF YOU DON’T, THEN NO ONE ELSE WILL HAVE A REASON TO

Tháng 9 năm 2016

THÂN TẶNG TOEIC PRACTICE GROUP

3/9/2016

MỤC LỤC

Trang
LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................. 3
CHƯƠNG I. CÔNG PHÁ PART I .............................................................................. 4
1.1. Tranh có nhiều nhân vật – Picture:........................................................................ 4
1.2. Tranh miêu tả vị trí và trạng thái của sự vật - Picture .......................................... 5
1.3. Một số cụm từ hay xuất hiện phần nghe tranh 1 người: ................................. 5
1.4. Một số cụm từ hay xuất hiện trong phần nghe tranh nhiều người....................... 6
1.5. Một số cụm từ hay xuất hiện trong phần nghe tranh đồ vật .................................. 7
1.6. Một số cụm từ hay xuất hiện hần nghe tranh có phong cảnh thiên nhiên ....... 7
CHƯƠNG II. CÔNG PHÁ PART II ........................................................................... 9
2.1. Phân tích cấu trúc trả lời và một số cụm từ quan trọng trong câu hỏi WHEN ...... 9
2.1.1. Cấu trúc câu trả lời ............................................................................................. 9
2.1.2. Một số cấu trúc về When-question................................................................... 10
2.2. Phân tích cấu trúc trả lời và một số cụm từ quan trọng câu hỏi WHERE ........... 10
2.2.1. Cấu trúc câu trả lời cơ bản................................................................................ 10
2.2.2. Cụm trạng từ chỉ nơi chốn................................................................................ 10
2.2.3. Một số cấu trúc về Where-question thường xuyên xuất hiện trong đề thi ....... 10
2.3. Phân tích câu trả lời và một số cụm từ hay xuất hiện trong câu hỏi WHO ......... 11
2.3.1. Cấu trúc câu trả lời ........................................................................................... 11
2.3.2. Danh sách tên phòng ban cũng như vị trí trong công ty hay xuất hiện............ 11
2.4. Phân tích câu trả lời và một số cụm từ hay xuất hiện trong câu hỏi HOW ......... 12
2.4.1. Cấu trúc câu trả lời ........................................................................................... 12
2.4.2. Những câu hỏi cần thiết hay xuất hiện trong kì thi Toeic ................................ 12
2.5. Phân tích câu trả lời và một số cụm từ hay xuất hiện trong câu hỏi WHY ......... 12
2.5.1. Cấu trúc câu trả lời ........................................................................................... 12
2.5.2. Một số cấu trúc hay xuất hiện trong kì thi Toeic ............................................. 13
2.6. Phân tích câu trả lời và một số cụm từ hay xuất hiện trong câu hỏi WHAT....... 13
2.6.1 Cấu trúc câu trả lời ............................................................................................ 13
2.6.2. Một số cấu trúc hay xuất hiện: ......................................................................... 13
2.7. Phân tích câu trả lời và một số cụm từ hay xuất hiện trongcâu hỏi YES/ NO .... 13
2.7.1. Cấu trúc trả lời.................................................................................................. 13
2.7.2. Một số câu hay xuất hiện trong kì thi Toeic..................................................... 14

Toeic Practice group

Cover: Quân Minh – TOEIC PRACTICE GROUP

1

THÂN TẶNG TOEIC PRACTICE GROUP

3/9/2016

2.8. Phân tích câu trả lời và một số cụm từ hay xuất hiện trongTag question và câu
hỏi phủ định ................................................................................................................ 14
2.8.1. Cấu trúc câu trả lời ........................................................................................... 14
2.8.2. Một số câu hỏi hay xuất hiện trong kì thi Toeic............................................... 14
CHƯƠNG III. CÔNG PHÁ PART 3 ......................................................................... 15
3.1. Bài hội thoại liên quan đến hội họp/ Công việc văn phòng................................. 15
3.1.1. Một số mẫu câu hỏi thường gặp ....................................................................... 15
3.1. 2. Từ vựng hay xuất hiện trong dạng bài này...................................................... 15
3.2. Bài đối thoại liên quan đến du lịch, giải trí.......................................................... 16
3.3. Bài đối thoại liên quan đến mua sắm/ nhà hàng.................................................. 18
CHƯƠNG IV. CÔNG PHÁ PART 4 ........................................................................ 20
4.1. Mẹo làm bài nghe chủ đề Public Announcements (Thông báo)......................... 20
4.3. Mẹo làm bài nghe chủ đề News ......................................................................... 23
4.4. Mẹo làm bài nghe chủ đề Recorded messages, operating instructions (Tin nhắn
ghi âm, chỉ dẫn hoạt động) ......................................................................................... 24
4.5. Mẹo làm bài nghe chủ đề Work announcements (Thông báo trong côngviệc) ... 26
4.6. Mẹo làm bài nghe theo chủ đề Reports (Báo cáo)............................................... 27
4.7. chủ đề Work announcements (Thông báo trong công việc) ................................ 28
CHƯƠNG V. CÔNG PHÁ PART 5 .......................................................................... 31
5.1.
Mẹo về danh từ .............................................................................................. 31
5.2.
Mẹo về tính từ................................................................................................ 32
5.3.
Mẹo về trạng từ.............................................................................................. 32
5.4.
Mẹo về sự đồng thuận giữa chủ ngữ và động từ ........................................... 33
5.5. Mẹo về mệnh đề quan hệ..................................................................................... 34
5.6.
Mẹo về rút gọn mệnh đề chung chủ ngữ ....................................................... 34
5.7.
Mẹo về câu điều kiện + dạng rút gọn câu điều kiện...................................... 34
5.8.
Mẹo về dạng so sánh...................................................................................... 35
CHƯƠNG VI. CÔNG PHÁ PART 6 ........................................................................ 37
CHƯƠNG VII. CÔNG PHÁ PART 7 ....................................................................... 38
7.1. CHIẾN THUẬT CÔNG PHÁ PHẦN ĐẦU ....................................................... 38
7.2. CHIẾN THUẬT CÔNG PHÁ PART 7 PHẦN 2................................................ 40
CHƯƠNG VIII. LÀM GÌ TRONG VÒNG 24 GIỜ TRƯỚC KHI THI TOEIC...... 47

Toeic Practice group

Cover: Quân Minh – TOEIC PRACTICE GROUP

2

THÂN TẶNG TOEIC PRACTICE GROUP

3/9/2016

LỜI NÓI ĐẦU

Cám ơn nhóm Toeic Practise đ ã môi trư ờng giúp t ạo thêm nhiều động lực và môi
trường tự học thời gian vừa qua. Lần đầu tiên mình xin gửi đến tất cả 500 anh em tài
liệu cover lại mong giúp các bạn luyện đủ điểm ra trường. Để lên điểm nhanh nhất bí
quyết là kiên trì, c ố gắng giải đề hàng ngày và tinh th ần không b ỏ cuộc vì mục tiêu
của bản thân. Chúc các bạn luôn sức khỏe và nhiều động lực học tập đạt mục tiêu cao.
Trích từ quyển số 3, trang 91 của càng
khôn đại na di
Trương Giáo Chủ

Toeic Practice group

Cover: Quân Minh – TOEIC PRACTICE GROUP

3

THÂN TẶNG TOEIC PRACTICE GROUP

3/9/2016

CHƯƠNG I. CÔNG PHÁ PART I

Hướng dẫn: Phần part 1 gồm mô tả hình ảnh (10 câu) từ câu 01 đến câu 10 với
mỗi câu trong phần thi này bạn sẽ nghe bốn câu mô tả về một tấm ảnh mà đề thi giới
thiệu. Khi nghe các câu này, b ạn phải chọn câu mô t ả đúng nhất những gì b ạn thấy
trong ảnh.Các câu này không được in trong đề thi và chỉ đọc một lần.
Mẹo làm bài:
– Xem ảnh trước khi nghe mô tả. Tự đặt các câu hỏi “Ai?”, “Cái gì?”, “Ở đâu?”.
– Tập trung nghe hiểu nghĩa của cả câu.
– Trả lời câu hỏi càng nhanh càng tốt. Nêu không biết cách trả lời, bạn nên đoán
câu trả lời rồi chuyển sang xem trước ảnh kế tiếp.
Bẫy trong câu hỏi:
– Các lựa chọn sai có thể chứa các từ phát âm giống nhau
– Các lựa chọn sai có thể có các đại từ, con số, hay địa điểm sai
– Các lựa chọn sai có thể chứa một từ đúng
1.1. Tranh có nhiều nhân vật – Picture:
Loại câu ảnh có nhiều nhân vật chiếm khoảng 3 câu trong Part 1. Trong ảnh có
chứa khoảng từ 2-5 nhân vật và có khi lựa chọn đúng lại là các sự vật hoặc bối cảnh
xuất hiện trong bức ảnh.
Vì vậy chúng ta cần luyện tập nghe nhiều để rút ra kinh nghiệm cho bản thân.
Sau đây là một số chiến thuật để giành điểm cao đối với dạng câu hỏi này.
1. Phán đoán chủ ngữ (Subject)
2. Quan sát vẻ bề ngoài của từng nhân vật (Appearance)
3. Quan sát vẻ bề ngoài của nhóm nhân vật (common appearance)
4. Quan sát động tác của từng nhân vật ( action)
5. Quan sát động tác chung của các nhân vật (common action)
6. Quan sát vị trí và trạng thái của các nhân vật. Sau đây là một số ý có thể được
miêu tả:
Các nhân vật đối diện nhau (face to face, facing each other, across from each
other)
Các nhân vật đang ở cạnh nhau (next to each other)
Các nhân vật đang xếp thành hàng (making a line, lining up, in a row, in a
line)

Toeic Practice group

Cover: Quân Minh – TOEIC PRACTICE GROUP

4

1103460