Ebook Phác đồ ngoại trú nhi khoa - 2016: Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 146 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Phác đồ ngoại trú nhi khoa - 2016: Phần 1. Phần 1 của ebook trình bày từ chương 1 đến chương 4 với các nội dung: phân loại bệnh, tiếp cận và phân loại bệnh từ phòng khám, những vấn đề thường gặp ở trẻ sơ sinh, các bệnh về hô hấp, các bệnh về tiêu hóa và các bệnh nhiễm - thần kinh.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-phac-do-ngoai-tru-nhi-khoa-2016-phan-1-wwlbuq.html

Nội dung


BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Ph¸c ®å ngo¹i tró nhi
khoa - 2016

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
2016

BAN BIÊN SOẠN
Chủ biên:
TTƢT.TS.BS. HÀ MẠNH TUẤN
TTƢT.BSCKII. TRỊNH HỮU TÙNG
Hiệu đính:
TTƢT.BSCKII. TRỊNH HỮU TÙNG
ThS.BS. PHẠM THỊ NGỌC QUYÊN

Trình bày:
CN. PHẠM NGUYÊN MỸ NGUYỆT
CN. LÊ THỊ KIM SA

Ban biên tập:
TTƢT.BSCKII. TRỊNH HỮU TÙNG
ThS.BS. PHẠM NGỌC THẠCH
ThS.BS. HUỲNH MINH THU
BSCKI. NGUYỄN ANH TUẤN
ThS.BS. PHẠM THỊ NGỌC QUYEÂN

THAM GIA BIÊN SOẠN
BSCKII. PHẠM LÊ THANH BÌNH
BS. LÊ THỊ THÙY DUNG
ThS.BS. NGUYỄN THANH HẢI
BSCKII. NGUYỄN THỊ THU HẬU
BSCKII. ĐẶNG THỊ KIM HUYÊN
BSCKII. NGUYỄN MINH NGỌC
ThS.BS. TĂNG LÊ CHÂU NGỌC
BSCKII. TRỊNH HỮU TÙNG
BS. NGUYỄN ĐÌNH QUI
ThS.BS. PHẠM THỊ NGỌC QUYÊN
ThS.BS. HUỲNH THỊ VŨ QUỲNH
ThS.BS. HOÀNG THỊ DIỄM THÚY
ThS.BS. BÙI NGUYỄN ĐOAN THƢ
ThS.BS. NGUYỄN TRỌNG TRÍ
BSCKI. NGUYỄN ANH TUẤN
BSCKI. PHAN THỊ THU TRANG

LỜI NÓI ĐẦU
Phác đồ điều trị của Bệnh viện là một tài liệu quan trọng không
thể thiếu để đánh giá chất lƣợng điều trị theo Bộ tiêu chí quản lý chất
lƣợng của Bộ Y tế ban hành năm 2013.
Từ nhiều năm qua, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phát hành và tái
bản “Phác đồ điều trị Bệnh viện Nhi Đồng 2” rất nhiều lần.
Thực hiện theo “Khuyến cáo triển khai Phác đồ Điều trị và tăng
cƣờng vai trò của Hội đồng thuốc và điều trị tại các Bệnh viện” của
Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã không ngừng
cập nhật Phác đồ Điều trị mỗi hai năm.
Nhằm hạn chế quá tải bệnh viện do nhập viện ồ ạt, không đúng
chỉ định nhập viện, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiến hành biên soạn và
phát hành Phác đồ điều trị ngoại trú ấn bản đầu tiên này nhằm góp
phần hiệu quả trong việc giảm nhập viện và hạn chế chi phí điều trị.
Phác đồ Điều trị ngoại trú Bệnh viện Nhi Đồng 2 - 2016 đã đƣợc
viết theo hƣớng tiếp cận vấn đề, chẩn đoán và điều trị một số bệnh
thƣờng gặp tại phòng khám. Mục đích của phác đồ nhằm giúp các Bác
sĩ nâng cao năng lực chẩn đoán, kê toa hợp lý, sàng lọc bệnh chính
xác,... sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng điều trị ngoại trú.
Đây là công trình tập hợp trí tuệ của tập thể các Bác sĩ của Bệnh
viện Nhi Đồng 2, dựa trên mô hình bệnh tật tại khoa Khám bệnh của
Bệnh viện.
Hy vọng tập sách nhỏ này sẽ là ngƣời bạn đồng hành, hỗ trợ
cho các Bác sĩ trong công tác khám bệnh hàng ngày.
Ấn bản lần đầu tiên này chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Rất
mong sự góp ý của Quí đồng nghiệp, để lần ấn hành sau đƣợc hoàn
thiện hơn.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2016
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
TTƢT.TS.BS. HÀ MẠNH TUẤN

1112862

Tài liệu liên quan


Xem thêm