Ebook Máy điện I (In lần thứ 6, có sữa chữa và bổ sung): Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 110 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Máy điện I (In lần thứ 6, có sữa chữa và bổ sung): Phần 1. Ebook Máy điện I (In lần thứ 6, có sữa chữa và bổ sung): Phần 1 gồm có 7 chương cung cấp các kiến thức về máy biến áp như: Khái niệm chung, tổ nối dây và mạch từ máy biến áp, quan hệ điện từ trong máy biến áp, các đặc tính làm việc ở tải đối xứng của máy biến áp, máy biến áp làm việc với tải không đối xứng, quá trình quá độ trong máy biến áp, các loại máy biến áp đặc biệt. Mời tham khảo.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-may-dien-i-in-lan-thu-6a-co-sua-chua-va-bo-sung-phan-1-awcbuq.html

Nội dung


1101176

Tài liệu liên quan


Xem thêm