Ebook Lịch sử Sóc Sơn (Khối THCS) - Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 11 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Lịch sử Sóc Sơn (Khối THCS) - Phần 1. Tham khảo Ebook Lịch sử Sóc Sơn (Khối THCS) Phần 1 gồm khối 6, 7 dành cho quý thầy cô trong việc giảng dạy về môn Lịch sử Địa phương và nắm được khu di tích Lịch sử Sóc sơn.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-lich-su-soc-son-khoi-thcs-phan-1-94cbuq.html

Nội dung


1101499