Ebook Kỹ thuật trồng, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 189 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Kỹ thuật trồng, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu. Cuốn sách Kỹ thuật trồng, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái quát về nấm ăn và nấm dược liệu, giá trị dinh dưỡng và làm thuốc của nấm, đặc tính sinh học và công nghệ nuôi trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu phổ biến hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-ky-thuat-tronga-che-bien-nam-an-va-nam-duoc-lieu-3nsbuq.html

Nội dung


Lớp Học Phần VNUA - Khoa Nông Học - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

https://sites.google.com/site/lophocphank57vnua/home

Lớp Học Phần VNUA - Khoa Nông Học - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

https://sites.google.com/site/lophocphank57vnua/home

Lớp Học Phần VNUA - Khoa Nông Học - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

https://sites.google.com/site/lophocphank57vnua/home

Lớp Học Phần VNUA - Khoa Nông Học - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

https://sites.google.com/site/lophocphank57vnua/home

Lớp Học Phần VNUA - Khoa Nông Học - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

https://sites.google.com/site/lophocphank57vnua/home

1121617

Tài liệu liên quan


Xem thêm