Ebook Kỹ thuật trồng một số cây lâm nghiệp, cây đặc sản rừng - NXB Nông nghiệp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 10 | Lần xem: 4 | Page: 107 | FileSize: 17.32 M | File type: PDF
of x

Ebook Kỹ thuật trồng một số cây lâm nghiệp, cây đặc sản rừng - NXB Nông nghiệp. Ebook Kỹ thuật trồng một số cây lâm nghiệp, cây đặc sản rừng nhằm trang bị một số kiến thức về kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp và cây đặc sản rừng phù hợp với các khu vực trung du và miền núi nước ta. Cuốn sách dành cho các khuyến lâm viên xã ở các tỉnh miền núi, đồng thời là tài liệu tham khảo cho những người làm công tác khuyến nông - khuyến lâm ở các đơn vị và tổ chức khác nhau.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-ky-thuat-trong-mot-so-cay-lam-nghiepa-cay-dac-san-rung-nxb-nong-nghiep-18t1tq.html

Nội dung


    657107

    Tài liệu liên quan


    Xem thêm