Ebook Kỹ thuật trồng cây có dầu cho giá trị kinh tế cao - NXB Lao động xã hội

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 36 | FileSize: 5.25 M | File type: PDF
of x

Ebook Kỹ thuật trồng cây có dầu cho giá trị kinh tế cao - NXB Lao động xã hội. Ebook Kỹ thuật trồng cây có dầu cho giá trị kinh tế cao nhằm cung cấp cho bà con nông dân và cán bộ khuyến nông nắm rõ hơn kỹ thuật canh tác trên địa hình đất dốc của cây có dầu mà cụ thể ở đây là cây sở, cây trám, cây hạnh đào, giúp bà con thu được mùa bội thu.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-ky-thuat-trong-cay-co-dau-cho-gia-tri-kinh-te-cao-nxb-lao-dong-xa-hoi-08t1tq.html

Nội dung


    657106

    Tài liệu liên quan


    Xem thêm