Ebook Kỹ năng lều trại múa hát vui chơi và sinh hoạt tập thể - Trần Quang Đức

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 85 | FileSize: 9.89 M | File type: PDF
of x

Ebook Kỹ năng lều trại múa hát vui chơi và sinh hoạt tập thể - Trần Quang Đức. Sách Kỹ năng lều trại múa hát vui chơi và sinh hoạt tập thể nhằm giúp các bạn biết được mục đích, tác dụng của hoạt động trại, chuẩn bị một hoạt động trại, hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động trại. Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên tham gia các hoạt động tập thể.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-ky-nang-leu-trai-mua-hat-vui-choi-va-sinh-hoat-tap-the-tran-quang-duc-cqu1tq.html

Nội dung


    657730

    Tài liệu liên quan


    Xem thêm