Ebook Khám phá tư duy giải nhanh thần tốc bộ đề luyện thi THPT Quốc gia Sinh học: Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 221 | FileSize: 11.09 M | File type: PDF
of x

Ebook Khám phá tư duy giải nhanh thần tốc bộ đề luyện thi THPT Quốc gia Sinh học: Phần 1. Cuốn sách Khám phá tư duy giải nhanh thần tốc bộ đề luyện thi THPT Quốc gia Sinh học cung cấp cho người đọc những phương pháp để việc ôn luyện môn Sinh học đạt kết quả cao, những điều chỉnh cần thiết phương pháp ôn luyện khi chuyển từ kỳ thi tuyển sinh đại học sang kỳ thi THPT Quốc gia. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-kham-pha-tu-duy-giai-nhanh-than-toc-bo-de-luyen-thi-thpt-quoc-gia-sinh-hoc-7ap9tq.html

Nội dung


Thịnh Nam Giáo viên chuyên luyện thi THPT Quốc gia và dạy luyện thi trực tuyến tại moon.vn KHÁM PHÁ ^ TƯDUYGIẢI NHANHTHẦNTỐC BỘ ĐỀ LUYỆN THI QUỐC GIA THEOCẤU TRÚC MỚI NHẤT CỦA BỘGIẢO DỤC VÀ ĐÀOTẠO PHIÊN BẢN MỚI NHẮT - Phân dạng từng chuyên đề - Giải chi tiết từng bài toán - Bình luận sau khi giải - Biên soạn thao hướng nhận biết, thông hiểu vận dụng, vận dụng cao - Tài liệu tham khảo cho học sinh 12 và giáo viên Hà Nội NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI H • C ^ uốc GIA HÀ NỘI Mục lục Những kinh nghiệm làm một đc thi trãc nghiệm môn sinh học....................3 ĐÈ I:,..................................................................................,.......................7 ĐÈ 2:...............................................3-..,....................................................27 ĐÈ 3:......................................^ ............................................................... 46 ĐÈ 4:..........................................................................................................63 ĐẺ 5:................................... 84 ĐÈ 6:......................u.......................................................................... 100 ĐÈ 7:................. p X ! ................................................................... 118 ĐÈ 8:.............V — ........................................................................— •135 ĐÈ 9:.................................................................................. .......................150 ĐÈ 10:............. 169 ĐÈ 11:......................................................................... ..............................184 ĐỀ 12:........................................................................... ............................203 ĐÈ 13:.......................................................... 220 ĐÈ 14:.........................................................................................................238 ĐÈ 15:.........................................................................................................255 ĐÈ 16:.........................................................................................................272 ĐÈ 17.......................................................................................................... 287 ĐÈ 18........................................................ 305 ĐÈ 19:.........................................................................................................320 ĐÈ 20:........................... 338 ĐỀ 21:.................................... :.................................................................358 ĐỀ 22:.................................. 377 ĐÈ 23:................LNk.............................................................................396 ĐÈ 24:........................................................................................................ 414 ĐÈ 25:........................................................................................................ 432 Cty TNHH MTÌ DVVH Khang Mệt NHỮNG KINH NGHIỆM LÀM MỘT ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC Kinh nghiệm 1: Đọc kỹ đề Mặc dù nhiều nãm vừa qua, đề thi trãc nghiệm môn Sinh thường lủ đề thi dài nhất trong các môn tự nhiên và thời gian làm bài lại ngẩn nhưng không phải vì thế mà chúng ta coi nhẹ công việc đọc đề bài. Trong rất nhiêu câu hỏi môn Sinh học, chi cân thay đôi một vài từ trong đê bài, hoặc thậm chí thay đôi thử tự từ trong câu hỏi là ý nghĩa cùa cảc câu hỏi thav đôi hoàn toàn. Nếu đọc đề bài một cách sơ sài, chúng ta không thê nào phát hiện ra nhưng yếu tố khác biệt đó, vì thé sẽ dần đốn nhừng nhầm lẫn đáng tiếc. Ví dụ: ơ người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thế thường quy định. Một cặp vợ chồng có kiều hình bình thường nhưng cỏ mang gen gây bệnh, dự định sinh đứa con đầu lòng. Khi đỏ đề có nhiều cách hỏi: Cách hỏi ì: Xác suât sinh ra con trai bình thường là bao nhiêu? Cách hỏi 2: Nêu họ sinh con trai thi xác suât sinh con bình thường là bao nhiêu? Với hai cách hỏi đó ra thấy ncu người làm bài không tinh sẽ dề dàng mặc phài lỗi ờ việc tính toán: Cách hỏi I: Ngoài việc tính xác suất sinh con bị bệnh, ta cần tính xác suất sinh con trai = 3/4 X1/2 = 3/8. Cách hỏi 2: Đe đà nói là nếu họ sinh con trai. Có nghía là ta không phai tính xác suất sinh trai gái vào. Khi đỏ, két quá chi là 3/4. Kinh nghiệm 2: Nháp thắng vào đề thi “nếu có thể” Có những câu hỏi trong đề chúng ta cằn xử lý với lượng thời gian cho phép cỏ thề chi được tính trong khoáng thời gia vài chục giây. Vì vậy, các cm cần tìm ra con đường ngắn nhất đế đi đén đáp án. Sô có rất nhiều câu khoảng trong trên tờ đồ bải đủ chồ đế cho các em lảm nháp. Làm như vậy các em đờ mất công chuyên nội dung từ tờ đe bài sang tờ nháp. Kinh nghiệm 3: Có các ký hiệu đặc trưng khi viết vào đề Sau khi các em trà lời xong câu hỏi nào thì các em ghi ngay đáp án ờ đầu câu hòi đó. ở nhừng câu, các em chưa chắc chắn dược đáp án thì tốt nhất là gạch bỏ toàn bộ đáp án sai, đẽ nêu có thờigian kiêm tra lại các bạn không phải tư duy chúng từ dầu. Ớ nhừng câu này tốt nhất các em nên ghi dấu hỏi ở ngay dầu câu để đánh dấu. Khảm phá tưduy ỊỊÌái nhanh thằn tổcSình học - Thịnh Nam Việc viết như thẻ sc giúp các cm kiểm soát được câu nào đă làm được, câu nào chưa làm được. Câu nào chắc chăn đúng, câu nào cân phái xem lại nếu còn thời gian... Kinh nghiệm 4: Phân phối thòi gian họp lý Với môn trắc nghiệm, sau khi các em được giám thị phát đề. Việc đẩu tiên chúng ta cần làm là quan sát nhanh xem mà để thi của minh là gì? Các trang có cùng mà đề không? Có trang nào bị mờ không? Sau đó, nhanh chóng dùng mút mực ghi vào hàng trèn cùng của mục số 10 (Mục ghi mâ đề); Sau đó. cất bút mực vào ngản bàn và dùng bút chì tô mâ đề vào các ô tương ứng. Sau khi hoàn thảnh việc ghi và tỏ mã đề, các em cần bất tay vào làm bài luôn. Khi làm bài, các em nên làm bài một cách từ tốn không hấp tấp, làm ngay từ câu 1. Các em cần phái trả lời 50 câu hỏi trong vòng 90 phút và các câu hoi dù khó hay dề đều có diêm số bằng nhau. Vì thế nếu như đọc đề và suy nghĩ đến 2 phút mà không có ý tưởng trả lời thì tốt nhất xếp chúng vào loại câu hỏi mình chưa chắc chắn đáp án. Đồng thời phải thặt cấn thận ở nhừng câu hòi dề. không phải vi nhìn thấy dề mà chi lướt qua vài giây rồi trả lời ngay, vần phái đọc câu hỏi một cách cân thận rồi mới trá lời, tuyệt đôi tránh tình trạng "khó thì không trá lời được còn de thì trá lời sai”. Kinh nghiệm 5: Có quy trình làm bài hợp lý Các em nên làm bài theo 3 vòng: Vòng 1: Làm với các câu hỏi mức độ nhớ và mức độ hiểu. Có thê nói vòng này là vòng làm được nhiều câu trong đề nhất. Vậy câu hỏi mức độ nhớ và mức độ hiểu là như the nào? Đó là nhừng câu hỏi chi vừa đọc xong là ta đà tìm ra đáp án đúng, hoặc là tập trung nghĩ hoặc tính toán một vài phút là ta đà tìm ra đáp án đúng. Vòng 2: Làm với các câu hỏi mức độ vận dụng trung bình Đây là các câu hói chúng ta biét cách giải nhưng mà tính toán hơi dài. Hoặc các câu lý thuyết tông họp cần thời gian phân tích nhiều. Vòng 3: Làm với các câu hỏi mức độ vận dụng cao Câu hòi vòng nảy khi làm cỏ thê xảy ra hai hướng: Hoặc là nghĩ thật lâu rồi tìm ra. hoặc là càng nghi càng đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, với nhừng câu không thê tìm ra đáp án đúng thì ta cẩn làm theo hướng ngược lại. Vì mồi câu chi có một đáp án đúng, nhưng lại có 3 đáp án sai nên việc tìm ra một vài đáp án sai khỏng phải quá khó Với câu hỏi có 4 đáp án: A. B. c. D. Neu các em cứ đế nguyên và chọn ngầu nhiên vào một đáp án, thì xác suất đúng chi là 25%. Nhưng nêu ta loại trừ đi một đáp án sai. Khi đó, các em chọn ngẫu 4 Cty TNHH MTÌ DVVH Khang Mệt nhicn một đáp án trong các đáp án còn lại, thì xác suất đúng sẽ tăng lên thành 33,33%. Nếu các em có thế loại trừ đi được 2 đáp án chắc chẩn không đúng. Khi đó, xác suất làm đủng cùa các em với câu rất khỏ sẽ tảng lèn 50%. Kinh nghiệm 6: Chuyến ngay sang phiếu trả lời trắc nghiệm Việc tô đáp án có khá nhicu quan điềm. Có người bảo làm hét rồi mới tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm, có người lại bão làm được 10 câu thi tô vào phiếu trá lời trắc nghiệm một lần... Việc tô vào phiếu tra lời mặc dù chi tốn khoảng thời gian từ 5 - 10phút. Neu đê cuối giờ tô, khi đó các cm dang “câng đau`’ vào xừ lý nhừng câu khó và rất khó. Như vậy, các em lại bị một cải tâm lý “việc chồng việc” là mình còn phải dành một khoáng thời gian đế tô phiếu trả lời trắc nghiệm. Nhừng yếu tố đó rất de làm cho các em bị phân tán, vội vàng trong đọc đề. Ncu rơi vào tình huống đó, xác suât làm sai sẽ tăng nhanh. Vậy làm được câu nào tô ngay vào phicu trà lời có ý nghĩa gì? Thử nhắt: sau khi làm mỗi câu, các em dừng lại tô vào phiếu. Đó chính là khoảng thời gian giúp thân kinh cua các em được thư giàn trước khi sang làm một câu mới. Như vậy sẽ khắc phục được lồi của một số cm. Khi đẩu lảm thì nhanh, nhưng về sau lại cảng thăng không suy nghi được. Thử hai: việc tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm giúp cho chúng ta cuối giờ yên tâm dê tập trung cho những câu mức độ khó và rất khó. Thử ba: giúp các em nhìn vào phiếu trả lời sẽ thề thấy ngay nhừng câu nào mình chưa làm. Rút ngắn thời gian xem lại từng câu. Chú ý rằng ngay cả các câu hòi mà bạn không trà lời được thi vẫn phái điền đáp án. Đây là một phần của yếu tố may mắn khi đi thi. Các bạn nên nhớ răng với việc phái làm 50 câu hỏi trắc nghiệm thì dù các bạn có thừa tới 15 phút (1/6 thời gian làm bài) thi các bạn cùng không kiêm tra hết được các đáp án đâu vì thế tốt nhất là căn chinh thời gian làm bài cho họp lý. khi làm xong bài cùng là lủc gần hốt giờ chứ không nôn cố làm nhanh đe có dư thời gian kiêm tra lại. Nêu có còn thời gian, thì nên xem lại những câu có dâu hòi ờ đầu câu. Kinh nghiệm 7: Chọn bút chì, tẩy và cách tô phiếu trá lòi trắc nghiệm Tốt nhất là sử dụng bút 2B, các bút cứng hơn như 1B. HB... thì khó tỏ còn các bút mềm hơn như 3B, 4B... thì dề tô nhưng hay nhòe. Và vì chúng ta dùng bút 2B nên chúng ta cũng chọn loại tây cho loại bút 2B. Với mồi cây bút chì, các em nên vót cả hai đầu bút đê khi cầm bút với bất kì đẩu nào ta đều tô được luôn mà không cần nhìn. Đầu bút sau khi vót ta nên mài trên giấy cho đầu chì trơn. Đê khi đi thi ta tô nhanh hơn. Tránh vót nhọn như đẩu kim. 5 ... - tailieumienphi.vn 1023953

Tài liệu liên quan


Xem thêm