Ebook Kết cấu nhịp cầu thép: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Viết Trung (chủ biên)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 8 | Lần xem: 8 | Page: 121 | FileSize: 2.84 M | File type: PDF
of x

Ebook Kết cấu nhịp cầu thép: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Viết Trung (chủ biên). Mời các bạn tham khảo phần 2 của Ebook Kết cấu nhịp cầu thép để nắm bắt những kiến thức về cách tính toán cần giàn, cơ sở tính toán cầu thép theo tiêu chuẩn 22TCN 272-01, thiết kế cầu dầm I liên hợp cơ bản BTCT theo tiêu chuẩn 22TCN 272-1, thiết kế cầu dầm liên hợp thép - bê tông theo tiêu chuẩn 22TCN 272-01.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-ket-cau-nhip-cau-thep-phan-2-pgs-ts-nguyen-viet-trung-chu-bien-b5c8tq.html

Nội dung


... - tailieumienphi.vn 961533

Tài liệu liên quan


Xem thêm