of x

Ebook Kết cấu nhịp cầu thép: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Viết Trung (chủ biên)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 6 | Lần xem: 84 | Page: 109 | FileSize: 3.50 M | File type: PDF
84 lần xem

Ebook Kết cấu nhịp cầu thép: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Viết Trung (chủ biên). Ebook Kết cấu nhịp cầu thép: Phần 1 do PGS.TS. Nguyễn Viết Trung làm chủ biên gồm có 4 chương trang bị cho các bạn những kiến thức về vật liệu làm cầu thép, cấu tạo cầu dầm đặc, cầu dầm bê tông cốt thép - bê tông, cấu tạo cầu dàn thép. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Xây dựng và những ngành có liên quan.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-ket-cau-nhip-cau-thep-phan-1-pgs-ts-nguyen-viet-trung-chu-bien-a5c8tq.html

Nội dung


... - tailieumienphi.vn 961532

Tài liệu liên quan


Xem thêm