Ebook Kết cấu nhịp cầu thép: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Viết Trung (chủ biên)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 6 | Lần xem: 84 | Page: 109 | FileSize: 3.50 M | File type: PDF
of x

Ebook Kết cấu nhịp cầu thép: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Viết Trung (chủ biên). Ebook Kết cấu nhịp cầu thép: Phần 1 do PGS.TS. Nguyễn Viết Trung làm chủ biên gồm có 4 chương trang bị cho các bạn những kiến thức về vật liệu làm cầu thép, cấu tạo cầu dầm đặc, cầu dầm bê tông cốt thép - bê tông, cấu tạo cầu dàn thép. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Xây dựng và những ngành có liên quan.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-ket-cau-nhip-cau-thep-phan-1-pgs-ts-nguyen-viet-trung-chu-bien-a5c8tq.html

Nội dung


... - tailieumienphi.vn 961532

Tài liệu liên quan


Xem thêm