Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp - Bài tập và lập báo cáo tài chính: Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 6 | Lần xem: 10 | Page: 305 | FileSize: 31.28 M | File type: PDF
of x

Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp - Bài tập và lập báo cáo tài chính: Phần 1. Phần 1 cuốn sách Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp - Bài tập và lập báo cáo tài chính do TS. Phạm Huy Đoán biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương,... Mời các bạn tham khảo.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-huong-dan-thuc-hanh-ke-toan-doanh-nghiep-bai-tap-va-lap-bao-cao-tai-chinh--z9cauq.html

Nội dung


1055013

Tài liệu liên quan


Xem thêm