of x

Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp - Bài tập và lập báo cáo tài chính: Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 10 | Page: 305 | FileSize: 31.28 M | File type: PDF
10 lần xem

Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp - Bài tập và lập báo cáo tài chính: Phần 1. Phần 1 cuốn sách Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp - Bài tập và lập báo cáo tài chính do TS. Phạm Huy Đoán biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương,... Mời các bạn tham khảo.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-huong-dan-thuc-hanh-ke-toan-doanh-nghiep-bai-tap-va-lap-bao-cao-tai-chinh--z9cauq.html

Nội dung

TLMP chia sẽ tới mọi người bài Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp - Bài tập và lập báo cáo tài chính: Phần 1Tài liệu Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp - Bài tập và lập báo cáo tài chính: Phần 1 thuộc chuyên mục ,Tài Chính - Ngân Hàng,Kế toán - Kiểm toán được giới thiệu bởi ketoankiemtoan tới học sinh/sinh viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục ,Tài Chính - Ngân Hàng,Kế toán - Kiểm toán , có tổng cộng 305 trang , thuộc file PDF, cùng thể loại Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, Thực hành kế toán doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Lập báo cáo tài chính, Bài tập kế toán doanh nghiệp, Kế toán vốn bằng tiền : Phần 1 cuốn sách Hướng dẫn thực hiện kế toán doanh nghiệp - Bài tập và lập báo cáo tài chính do TS, bên cạnh đó Phạm Huy Đoán soạn cung cấp cho người đọc những nội dung: Các vấn đề căn bản về kế toán doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán của cải nhất định, kế toán nguyên liệu, dụng cụ, dụng cụ, kế toán lương thuởng và những khoản trích theo lương,, nói thêm là Mời những bạn tham khảo, ngoài ra
1055013

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm