Ebook Hướng dẫn áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong lâm nghiệp - NXB Nông nghiệp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 60 | FileSize: 5.17 M | File type: PDF
of x

Ebook Hướng dẫn áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong lâm nghiệp - NXB Nông nghiệp. Ebook Hướng dẫn áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong lâm nghiệp giới thiệu kỹ thuật nuôi - trồng một số loài cây và con chủ yếu đã được chuyển giao, tập huấn trong sản xuất, hoặc những nghiên cứu đã hoàn thành có khả năng áp dụng tốt trong thực tiễn như kỹ thuật gây trồng tre luồng, nuôi tắc kè theo phương pháp dã sinh, kỹ thuật trồng rừng đước kết hợp nuôi tôm bền vững và các kỹ thuật nuôi trồng khác.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-huong-dan-ap-dung-tien-bo-ky-thuat-trong-lam-nghiep-nxb-nong-nghiep-q8t1tq.html

Nội dung


    657096

    Tài liệu liên quan


    Xem thêm