Ebook Family and friends starter teacher's book: Part 1 - Barbara Mackay

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 6 | Lần xem: 49 | Page: 46 | FileSize: 6.17 M | File type: PDF
of x

Ebook Family and friends starter teacher's book: Part 1 - Barbara Mackay. Family and Friends Starter gives young learners a solid foundation in English. With a carefully graded reading and writing syllabus, accompanied by a clear phonics programme, the course takes learners from recognizing and tracing letters to writing and reading simple sentences with confidence. Inviting you to refer part 1 of ebook.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-family-and-friends-starter-teacher-s-book-part-1-barbara-mackay-aur8tq.html

Nội dung


... - tailieumienphi.vn 980576