Ebook Digital culture industry - A history of digital distribution: Part 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 142 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Digital culture industry - A history of digital distribution: Part 1. (BQ) Part 1 book Digital culture industry - A history of digital distribution has contents: Introduction, writing a digital history with digital documents, mp3.com and napster - the entrepreneurs of risk, fasttrack - the business of piracy, bittorrent - revolution in the network,.. and other contents.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-digital-culture-industry-a-history-of-digital-distribution-part-1-w2ebuq.html

Nội dung


1104006