Ebook Dialectics of the ideal: Part 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 137 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Dialectics of the ideal: Part 1. (BQ) Part 1 book Dialectics of the ideal has contents: Introduction to - dialectics, dialectics of the ideal, ilyenkov in the context of soviet philosophical culture - An interview, prospects for a cultural - historical psychology of intelligence,... and other contents.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-dialectics-of-the-ideal-part-1-s2ebuq.html

Nội dung


1104002