Ebook Đại thắng mùa Xuân 1975 - bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam: Phần 1 - Đặng Việt Thủy, Nguyễn Minh Thủy

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 114 | FileSize: 6.84 M | File type: PDF
of x

Ebook Đại thắng mùa Xuân 1975 - bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam: Phần 1 - Đặng Việt Thủy, Nguyễn Minh Thủy. Phần 1 cuốn sách "Đại thắng mùa Xuân 1975 - bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam" với tiêu đề “Đại thắng mùa Xuân 1975 – bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam” tập trung thể hiện sinh động quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chiến lược, triển khai tác chiến, huy động sức mạnh toàn dân tộc để đi đến thắng lợi hoàn toàn. Ghi lại những diễn biến của các chiến dịch quan trọng như: Chiến dịch Tây Nguyên, đòn quyết chiến chiến lược đầu tiên, chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên; Chiến dịch Trị Thiên – Huế và chiến dịch Đà Nẵng thắng lợi làm thay đổi cục diện so sánh lực lượng giữa ta và địch; Quân dân đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ kết hợp tiến công và nổi dậy diệt địch, tạo thế và lực góp phần vào chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-dai-thang-mua-xuan-1975-buoc-ngoat-vi-dai-trong-lich-su-dan-toc-viet-nam-p-4yk8tq.html

Nội dung


971678

Tài liệu liên quan


Xem thêm