Xem mẫu

-------—<br /> <br /> ^<br /> <br /> BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT<br /> <br /> NĂM 2000<br /> NHÀ XUẤT BẢN VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH<br /> <br /> CỔNG TY X Ỉ SỖ KIẾN THIẾT LÂM ĐỒNG<br /> (ĐÀ LẠT)<br /> <br /> TRỤ SỞ CHÍNH : 44 B HỒ Tùng Mậu - Đà Lạt<br /> ĐT : (063) 822111 - 827753 - FAX : 821934 - 832096<br /> VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN :<br /> 17 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. HCM - ĐT : 08.8232830<br /> 82 Nguyễn Thái Học, TP. cầ n Thơ - ĐT : 071.829522<br /> <br /> Trong những năm qua, hoạt động xổ số kiến thiết Lâm Đồng đã<br /> không ngừng phát triển và ngày càng giành được sự tín nhiệm cao<br /> của quý khách hàng. Nhiều công trình phúc lợi xã hội như : Bệnh<br /> viện, trường học, Nhà văn hóa ... Được xây dựng từ nguồn thu xổ<br /> Số Kiến Thiết đưa vào phục vụ nhân dân.<br /> Hiện nay, vé số Lâm Đồng được phát hành rộng rãi tại các tỉnh phía<br /> Nam từ Bình Thuận, TP. HCM đến Bạc Liêu, Cà Mau, cần Thơ ...<br /> với các loại hình xổ sô' sau :<br /> - Vé số Đà Lạt (Lâm Đồng) chủ nhật.<br /> - Vé số Bóc, biết kết quả ngay.<br /> - Vé số Lô tô.<br /> Những vé trúng thưởng được lãnh nhanh gọn 1 lần tại trụ sở chính,<br /> văn phòng đại diện và các đại lý.<br /> Mua vé số Lâm Đồng là thiết thực góp một viên gạch xây dựng các<br /> công trình phúc lợi phục vụ dân sinh.<br /> <br /> VÉ sô LÂM ĐỒNG - MANG ĐẾN CHOBẠN NỈẾM VUI BẤT NGỜ<br /> Giám đốc<br /> ĐÀO THỊ TÂM MAI<br /> <br /> ĩ>£. L ịt<br /> ĐIỂM HẸN NĂM 2000<br /> <br /> V 24<br /> VN - 2000<br /> <br /> 6 - 1496 - 2000<br /> <br /> ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT<br /> Chủ biên : Nguyễn Trí Diện<br /> <br /> ĐIỂM HẸN NÂM 2000<br /> !