Ebook Công thức thành công tuyệt đỉnh từ bất động sản

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 8 | Lần xem: 0 | Page: 127 | FileSize: 4.94 M | File type: PDF
of x

Ebook Công thức thành công tuyệt đỉnh từ bất động sản. (BQ)Nội dung ebook trình bày cách phân biệt bất động sản cho thuê, cách tìm một căn nhà cho thuê, cách định giá bất động sản cho thuê, cách đi đàm phán bất động sản với chủ nhà, cách làm hợp đồng thuê - cho thuê, cách cho thuê bất động sản, cách quản lý từ một căn nhà đến một hệ thống bất động sản cho thuê, cách xây dựng hệ thống đến cách vận dụng đòn bẩy về tài chính để hệ thống cho thuê bất động sản của bạn đi xa hơn.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-cong-thuc-thanh-cong-tuyet-dinh-tu-bat-dong-san-clgbuq.html

Nội dung


Hoàng Kim Dung

Công thức

Thành
Công
Tuyệt đỉnh

từ bất động sản
Nhà xuất bản Hồng Đức

Tóm tắt Công thức thành công tuyệt đỉnh
từ bất động sản thuê và cho thuê
Bí quyết thành
công trong lĩnh
vực đầu tư THUÊ
- CHO THUÊ BĐS

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG TUYỆT ĐỈNH
Từ bất động sản
Bản quyền © Hoàng Kim Dung, 2016
Không phần nào trong xuất bản phẩm này được phép sao chép
hay phát hành dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào
mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của tác giả.

Xây dựng công
ty vận hành
thuê và cho
thuê tự động

Xây dựng hệ
thống kinh
doanh thuê và
cho thuê giá trị

Không bao giờ quá muộn
trong cuộc đời

20
Dòng đời

30

Mục lục

1 Các loại bất động sản cho thuê
Quản lý hệ thống
thuê cho thuê bất
động sản hoạt
động tự động

Các phương pháp
huy động vốn –
sử dụng đòn bẩy
tài chính

23 Những khó khăn khi bắt tay vào nghề
thuê và cho thuê bất động sản
25

Tạo hệ thống
kinh doanh thuê
và cho thuê bất
động sản phát
triển bền vững

32
36

Các loại hình bất động sản thuê
và cho thuê
Sự khác nhau giữa bất động sản
thương mai và nhà ở
Nguyên tắc khi đi thuê bất động sản

2 Bí mật phương pháp đi tìm nhà

Bí mật
phương pháp
đi tìm nhà

100 Những bí mật về cách cho thuê nhà
112 Mục tiêu cuộc đời

6 Tạo hệ thống kinh doanh thuê và cho thuê
bất động sản phát triển bền vững

7 Quản lý hệ thống thuê cho thuê
bất động sản hoạt động tự động
193 Trở thành một nhà quản lý hệ thống công ty
bất động sản thuê và cho thuê tuyệt vời
195 Quy trình quản lý hệ thống kinh doanh
thuê và cho thuê
210 Lộ trình công danh của cán bộ nhân viên

130 Những câu hỏi về việc lên kế hoạch kinh doanh
Bất Động Sản Thuê và cho thuê

212 Những con số chủ chốt để phát triển tài chính
217 Đường cong lợi nhuận

216 Tạo ra một thông số tuyệt vời

39

Những bài
học phát triển
bản thân

47

Nghệ thuật đỉnh
cao khi cho thuê
bất động sản

Các cách tìm BĐS cho thuê

135 Xây dựng một kế hoạch, một hệ thống thuê
và cho thuê thật tuyệt vời

Các tiêu chí đi tìm nhà

137 Lập bản phân tích tính cạnh tranh

220 7 phẩm chất của người quản lý giỏi

139 Mục tiêu: xây dựng một kế hoạch để tạo ra
một hệ thống thuê và cho thuê thật tuyệt vời
có khả năng chống đỡ cao

223 Nghệ thuật nhìn thấu nội tâm người khác

3 Các phương pháp định giá
bất động sản thuê

Các phương
pháp định giá
bất động sản
thuê

Để trở thành
chuyên gia đàm
phán khi đi thuê
bất động sản

56

Làm thế nào để trở thành
chuyên gia định giá bất động sản?

58

Các loại bất
động sản
cho thuê

5 Nghệ thuật đỉnh cao
khi cho thuê bất động sản

Làm thế nào để trở thành
nhà định giá bất động sản
cao thủ nhất?

4 Để trở thành chuyên gia đàm phán khi
đi thuê bất động sản
68

Giọng nói và kĩ năng giao tiếp

73

Những trường hợp bạn không nên
đàm phán

140 Thiết kế một kế hoạch xây dựng mô hình
kinh doanh theo hệ thống thuê và cho thuê
thật tuyệt vời. Hãy trả lời 3 đáp án cho những câu hỏi.
173 Để trở thành doanh nhân tuyệt vời trong lĩnh vực
bất động sản thuê và cho thuê
178 Trí tuệ giải quyết vấn đề trong hệ thống kinh doanh
bất động sản thuê và cho thuê
182 Các cấp độ lãnh đạo trong hệ thống kinh doanh
bất động sản thuê và cho thuê
186 Người thành công và người cực kỳ thành công

219 Phân tích kỹ năng quản lý hệ thống bất động sản thuê và cho thuê

8 Các phương pháp huy động vốn –
sử dụng đòn bẩy tài chính
234 Các hình thức huy động vốn
237 Cài đặt tài chính cho chính mình

9 Những bài học phát triển bản thân
240 50 lời biện minh khiến bạn không thể trở nên giàu có
trong lĩnh vực bất động sản
242 Những điều bạn cần làm mỗi ngày
để trở thành một chuyên gia bất động sản
251 Phương pháp tạo năng lượng cho thành công

“Mỗi cuộc đời chỉ trở thành vĩ đại khi cá nhân ấy định được một hay nhiều mục tiêu
mà họ thực sự tin tưởng, thực sự quyết tâm dấn thân để thực hiện. Thực sự đặt cả
trái tim và linh hồn mình vào những mục tiêu đó.”
— Brian Tracy

1105966

Tài liệu liên quan


Xem thêm