Ebook Cognitive psychology (6E): Part 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 349 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Cognitive psychology (6E): Part 1. Part 1 book Cognitive psychology has contents: Introduction to cognitive psychology, cognitive neuroscience, visual perception, attention and consciousness, memory - models and research methods, memory processes.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-cognitive-psychology-6e-part-1-71ebuq.html

Nội dung


1103981