Ebook Chèo lái con đường sự nghiệp - Phần 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 156 | FileSize: 20.72 M | File type: PDF
of x

Ebook Chèo lái con đường sự nghiệp - Phần 2. Nội dung ebook Chèo lái con đường sự nghiệp gồm 20 biển chỉ dẫn về sự nghiệp mà bạn không thể bỏ qua. Phần 2 của ebook trình bày nội dung của 13 biển chỉ dẫn còn lại: dường hầm, chú ý đá lở, đường hẹp, vùng nguy hiểm, trông chừng trẻ em, chỉ dừng lại khi khẩn cấp, nhà bảo trợ hay người tình nguyện, phá vỡ vòng vây, cấm vào, vấn đề nhạy cảm, tiến phạt giao thông, vạch qua đường và kết thúc con đường sự nghiệp.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-cheo-lai-con-duong-su-nghiep-phan-2-5zfbuq.html

Nội dung


1105203