Ebook Chèo lái con đường sự nghiệp - Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 163 | FileSize: 10.59 M | File type: PDF
of x

Ebook Chèo lái con đường sự nghiệp - Phần 1. Nội dung ebook Chèo lái con đường sự nghiệp gồm 20 biển chỉ dẫn về sự nghiệp mà bạn không thể bỏ qua. Phần 1 của ebook trình bày nội dung của 7 biển chỉ dẫn đầu: dừng lại, lối thoát, chú ý ngõ cụt, chướng ngại vật, khúc cua, nhường đường cho xe khác, đường trơn khi trời mưa.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-cheo-lai-con-duong-su-nghiep-phan-1-6zfbuq.html

Nội dung


1105204