Ebook Cẩm nang Mô hình giao tiếp trực tuyến

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 27 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Cẩm nang Mô hình giao tiếp trực tuyến. Nội dung ebook trình bày định nghĩa về mô hình giao tiếp, bảy cấp độ giao tiếp, bốn lý do giao tiếp, chín hạng mục hành vi giao tiếp, danh sách các kỹ năng giao tiếp, cơ cấu tổ chức của hành vi giao tiếp.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-cam-nang-mo-hinh-giao-tiep-truc-tuyen-k8dbuq.html

Nội dung


Cẩm Nang: Mô Hình Giao Tiếp Trực Tuyến
(www.communicationmatrix.org)

Tiến Sĩ Charity Rowland
Oregon Health & Science University

© 2009, Charity Rowland
Người sửa chữa bản dịch Nguyễn Amy

www.communicationmatrix.org cẩm nang

Page 1

Mục Lục
THÔNG TIN CĂN BẢN ............................................................................................... 3
Mô Hình Giao Tiếp là gì?.............................................................................................. 3
Tại sao lại cần một Bản Trực Tuyến? ........................................................................... 3
Thành phần dân số mục tiêu .......................................................................................... 4
Ai Sử Dụng Dịch Vụ này?............................................................................................. 4
Sẽ Mất Bao Nhiêu Thời Gian? ...................................................................................... 4
Sự Đóng Góp Của Quý Vị ............................................................................................ 5
Sự Riêng Tư Của Quý Vị .............................................................................................. 5
The Buzz: Ý Kiến của Người Sử Dụng ......................................................................... 5
Tiếp theo là gì? .............................................................................................................. 6

CƠ CẤU TỔ CHỨC ........................................................................................................ 7
Bảy Cấp Độ Giao Tiếp .................................................................................................. 7
Bốn Lý Do Giao Tiếp .................................................................................................... 9
Chín Hạng Mục Hành Vi Giao Tiếp ............................................................................. 9
Kết Quả........................................................................................................................ 10
Hồ Sơ ....................................................................................................................... 10
Danh Sách Các Kỹ Năng Giao Tiếp ........................................................................ 10

BẮT ĐẦU ........................................................................................................................ 11
SỬ DỤNG ........................................................................................................................ 18
XEM KẾT QUẢ ............................................................................................................ 20
Thông Tin Hồ Sơ: Chế Độ Hiển Thị Thông Thường .................................................. 20
Thông Tin Hồ Sơ: Chế Độ Hiển Thị Mức Độ Thành Thạo ........................................ 22
Danh Sách Các Kỹ Năng Giao Tiếp ............................................................................ 25

SỬ DỤNG KẾT QUẢ.................................................................................................. 26
THÔNG TIN LIÊN LẠC ............................................................................................ 27

www.communicationmatrix.org cẩm nang

Page 2

THÔNG TIN CĂN BẢN
Mô Hình Giao Tiếp là gì?
Mô Hình Giao Tiếp là một công cụ thẩm định được thiết kế để chỉ
ra chính xác cách thức giao tiếp của một cá nhân và cung cấp một
mô hình nhằm xác định các mục tiêu giao tiếp hợp lý. Mô hình này
được công bố lần đầu tiên vào năm 1990 và được tu chỉnh vào năm
1996 và 2004 bởi tiến sĩ Charity Rowland, trường đại học Oregon
Health & Science University. Mô hình này được biên soạn chủ yếu
dành cho các chuyên gia âm ngữ trị liệu sư và các nhà giáo dục để ghi chép các kỹ năng
giao tiếp biểu hiện của các trẻ em có nhiều khuyết tật hoặc khuyết tật nghiêm trọng,
trong đó bao gồm cả những trẻ em bị khiếm khuyết tật về giác quan, vận động và nhận
thức. Bản gốc dành cho các chuyên gia hiện tại có thể mua qua trang mạng điện toán
www.designtolearn.com. Mô hình này sử dụng một dạng thức ngắn gọn để những người
quen thuộc với mô hình thẩm định có thể sử dụng nhanh chóng.

Một bản mới được biên soạn dành riêng cho phụ huynh vào
năm 2004. Bản này được biên soạn để "dễ sử dụng" hơn. Có
thể mua bản này (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) qua
trang mạng điện toán www.designtolearn.com.

Tại sao lại cần một Bản Trực Tuyến?
www.communicationmatrix.org dựa trên phiên bản Mô Hình dành cho phụ huynh. Phiên
bản này được biên soạn vì nhiều lý do:

 Dễ sử dụng. Hướng dẫn từng bước trong qui trình nhập
thông tin, để quý vị không cần phải mất thời gian đọc các trang
không liên quan tới con cái, học sinh hoặc thân
chủ của quý vị.
Cho kết quả rõ ràng: Hồ Sơ một trang, Danh Sách Các Kỹ
Năng Giao Tiếp toàn diện và các hình minh họa về tiến trình.
Quý vị cũng có thể dễ dàng chia sẻ kết quả với những người
khác.
Miễn phí! Đây là dịch vụ miễn phí dành cho tất cả mọi người.

www.communicationmatrix.org cẩm nang

Page 3

Thành phần dân số mục tiêu
Mô Hình Giao Tiếp thích hợp với cá nhân thuộc mọi độ tuổi, là
những người đang ở giai đoạn giao tiếp đầu tiên. Ở trẻ em phát
triển bình thường, phạm vi kỹ năng giao tiếp mà Mô Hình này đề
cập sẽ là từ 0 tới 24 tháng tuổi. Mô Hình này thích hợp với bất
kỳ dạng hành vi giao tiếp nào, trong đó bao gồm cả các dạng cần
“sự tăng cường và hổ trợ” để giúp cho việc giao tiếp được hiểu
một cách dễ dàng và rõ ràng hơn. Mô Hình còn trú trọng vào
giao tiếp trước khi sử dụng ký hiệu (ví dụ như cử chỉ, biểu hiện
nét mặt, ánh mắt và cử động cơ thể). Thích hợp cho những cá
nhân có bất kỳ tình trạng khuyết tật nào hoặc khuyết tật ở bất kỳ
mức độ nào, trong đó bao gồm cả các tình trạng khuyết tật
nghiêm trọng và đa khuyết tật, các hạn chế về trí tuệ và các
khiếm khuyết về giác quan hoặc cơ thể. Mô Hình Giao Tiếp
KHÔNG phù hợp với những người hiện đã sử dụng một dạng
ngôn ngữ nào đó một cách có ý nghĩa và thông thạo.
Trong toàn bộ tài liệu về Mô Hình, đối tượng
thẩm định sẽ được gọi là "đứa trẻ". Xin lưu ý
rằng Mô Hình này áp dụng cho cả những
người lớn đang các giai đoạn giao tiếp ban
đầu.

Ai Sử Dụng Dịch Vụ này?
Tất cả mọi người trên thế giới đều sử dụng Mô Hình Giao Tiếp
trực tuyến này. Trong bài viết này, khoảng 38% người sử dụng
là các chuyên gia âm ngữ trị liệu sư, khoảng 26% là các nhà giáo
dục, và khoảng 13% là thành viên gia đình. Một trong các mục
tiêu của chúng tôi là khuyến khích chuyên gia và các bậc phụ
huynh hoàn tất một bản Mô Hình cho cùng một đứa trẻ để có thể
so sánh và thảo luận về các điểm khác biệt cũng như tương đồng
mà họ nhận thấy ở nhà và ở trường.

Sẽ Mất Bao Nhiêu Thời Gian?
Quý vị sẽ mất khoảng mười phút tới một giờ đồng hồ để hoàn tất Mô Hình
Giao Tiếp cho lần đầu tiên, tùy thuộc vào số hành vi giao tiếp mà cá nhân đó
sử dụng. Nếu hết thời gian, quý vị có thể lưu lại phần Mô Hình đã điền và
quay lại điền sau.

www.communicationmatrix.org cẩm nang

Page 4

Sự Đóng Góp Của Quý Vị
Khi quý vị điền bản Mô Hình trên mạng trực tuyến, các thông tin mà quý vị cung cấp sẽ
được lưu lại. Thông tin này sẽ cung cấp dữ liệu quý giá về các kỹ năng giao tiếp mà
những người có nhiều tình trạng khuyết tật khác nhau thể hiện. Thông tin này có thể
được tóm lược trong các bản báo cáo khoa học, các buổi thuyết trình chuyên ngành, bài
viết trong các tạp chí chuyên ngành và các chương sách.

Sự Riêng Tư Của Quý Vị
Các thông tin mà quý vị nhập vào hoàn toàn được bảo mật và không thể tiết lộ
danh tánh. Khi quý vị sử dụng dịch vụ miễn phí này, chúng tôi đề nghị quý vị
cung cấp một số thông tin rất căn bản về người mà quý vị đang thẩm định (phái
tính, tuổi, nguồn gốc sắc tộc, quốc gia nơi cư trú, tình trạng khuyết tật và các khiếm
khuyết cụ thể) và mối liên hệ của quý vị với người đó. Tuy nhiên, chúng tôi KHÔNG
yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng nào và chúng tôi hoàn toàn không thể nhận
biết ai sẽ sử dụng dịch vụ này. Địa chỉ email của quý vị chỉ được lưu giữ trong thời gian
ngắn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vừa đủ để gửi cho quý vị email xác nhận cùng
với tên đăng nhập và mật khẩu. Địa chỉ email của quý vị sau đó sẽ được mã hóa. Bản mã
hóa sẽ được lưu để sử dụng cho các mục đích đăng nhập và giúp lấy lại mật khẩu bị mất.
Thông tin này không bao giờ được liên kết với bất kỳ thông tin nào khác mà quý vị nhập
vào.

Tin Tức Lan Truyền: Ý Kiến của Người Sử Dụng
"Mô Hình Giao Tiếp có ảnh hưởng rất lớn tới công việc của chúng tôi trong chương
trình của trung tâm! Sản phẩm của các quý vị thật tuyệt vời". (Chuyên gia âm ngữ trị
liệu sư)
"Tôi nghĩ rằng đây là công cụ rất quý giá và tuyệt vời cho tất cả những người cần thiết
và gặp khó khăn trong sự giao tiếp". (Chuyên gia âm ngữ trị liệu sư)
“Tôi phát hiện ra công cụ này khi đang vô cùng tuyệt vọng về đứa con mắc nhiều chứng
bệnh khuyết tật của tôi... Rất [là] dễ dàng…và quý vị có thể thấy là con của quý vị rất
thành công, thậm chí trong những bước nhỏ. Xin cám ơn”. (Phụ Huynh)
"Tôi chưa tìm được công cụ thẩm định 'hoàn hảo' nào để bắt đầu nghiên cứu về giao
tiếp—nhưng tài liệu của quý vị thật lý tưởng!" (Giáo Sư, Nhà Nghiên Cứu, Chuyên Gia
Âm Ngữ Trị Liệu Sư)

www.communicationmatrix.org cẩm nang

Page 5

1102914